Sla navigatie over

Europees Parlement wil halvering voedselverspilling

Tegen 2050 zullen we 9.6 miljard mensen moeten voeden. De landbouw alleen zal deze grote aantallen niet kunnen voeden. Duurzaam beheer van ons voedsel wordt dus een hele grote uitdaging.  “Het is onwaarschijnlijk dat vandaag meer dan de helft van de voedselverspilling (53%) door de gezinnen gebeurt. Met een voedselverspilling van 345kg voedsel per persoon per jaar is België na Nederland trouwens de slechtste leerling van de klas in de EU. Slovenië daarentegen heeft ‘slechts’ een voedselverspilling van 72 kg per persoon per jaar. Deze cijfers van voedselverspilling zijn schokkend, wetende dat 795 miljoen mensen wereldwijd omkomen van de honger, en moeten dus dringend worden aangepakt. Het doel is om tegen 2025 30% minder voedsel te verspillen en tegen 2050 50% minder. Het terugdringen van de voedselverspilling zal de economische situatie van gezinnen verbeteren en ook bijdragen tot een beter klimaat”, aldus Europarlementslid Hilde Vautmans.

Volgens de Eurobarometer-enquête begrijpt meer dan de helft van de Europeanen de betekenis van de etikettering “ten minste houdbaar tot” en “te gebruiken tot” niet. Dit terwijl 6 op de tien beweert dat ze bij het koken altijd letten op deze etiketteringen. Deze twee bevindingen geven duidelijk weer dat de betekenis van de datumaanduiding die wordt vermeld op de voeding niet goed wordt begrepen en zo bijdraagt aan de hoeveelheid voedsel die we verspillen. De etikettering "ten minste houdbaar tot" geeft de datum aan na afloop waarvan een levensmiddel in de regel nog steeds kan worden geconsumeerd maar niet optimaal is in termen van kwaliteit terwijl de etikettering "te gebruiken tot" de datum aangeeft na afloop waarvan een levensmiddel niet langer veilig kan worden geconsumeerd.

Hilde Vautmans: “We moeten in de eerste plaats consumenten duidelijkere informatie geven en hen bewust maken over voedselveiligheid en voedselverspilling. Volgens de Eurobarometer zijn consumenten zich er wel van bewust dat ze zelf een rol spelen bij het tegengaan van voedselverspilling, alleen weten ze niet wat de oorzaken zijn en dus niet hoe ze het kunnen aanpakken. Een Europees jaar tegen voedselverspilling zou in dit kader een goed initiatief zijn.”

Het rapport stelt voor om voedselafval te verminderen, onder meer via het vergemakkelijken van voedseldonaties, waarbij Europa de kosten financiert voor het verzamelen, transporteren en opslaan. “Het mag niet langer zijn dat voedseloverschotten zonder meer eindigen als voedselafval wanneer ze nog bruikbaar zijn voor menselijke voeding. Daarom zijn voedseldonaties zo belangrijk. Ze verminderen het voedselafval en helpen tegelijkertijd mensen in nood, een echte win-win situatie dus”, aldus Hilde Vautmans. Daarnaast wordt de Europese Commissie o.a. verzocht een wijziging in de huidige btw-richtlijn voor te stellen om uitdrukkelijk belastingvrijstellingen voor voedseldonaties toe te staan en bewustmakings- en communicatiecampagnes te starten om voedselverspilling te voorkomen.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder