Sla navigatie over

Europees leger & sanctiebeleid

Een Europees leger

Wij bevelen aan de toekomstige verenigde strijdkrachten van de Europese Unie voornamelijk voor zelfverdedigingsdoeleinden te gebruiken. Binnen Europa zou dit het vermogen inhouden om steun te verlenen in tijden van crisis, zoals in het geval van natuurrampen. Buiten de Europese grenzen zou dit de capaciteit verschaffen om in uitzonderlijke omstandigheden en uitsluitend op grond van een wettelijk mandaat van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, en dus in overeenstemming met het internationaal recht, strijdkrachten in bepaalde. (Panel 4. Aanbeveling 20)

 

Efficiënter sanctiebeleid

Wij bevelen aan dat de Europese Unie haar vermogen versterkt om sancties op te leggen aan lidstaten, regeringen, entiteiten, groepen of organisaties en personen die zich niet houden aan haar fundamentele beginselen, overeenkomsten en wetten. Het is absoluut noodzakelijk ervoor te zorgen dat de reeds bestaande sancties snel worden uitgevoerd en gehandhaafd. (Panel 4. Aanbeveling 22)

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder