Sla navigatie over

Europees Parlement kiest voor transnationale lijsten

"Historisch. Op naar échte Europese verkiezingen in 2024" 

Straatsburg – De Europarlementsleden keurden vandaag een voorstel voor een nieuwe Europese kieswet goed, mét transnationale lijsten. De nieuwe voorstellen omvatten onder meer de invoering van een EU-breed kiesdistrict waaruit 28 leden via transnationale kieslijsten worden gekozen, de invoering van het Spitzenkandidaten-principe waarbij de lijsttrekkers van de transnationale lijsten zich aandienen als kandidaat-Commissievoorzitters en de invoering van Dag van Europa als gemeenschappelijke verkiezingsdag voor de Europese verkiezingen. Dit is historisch, reageert Europees Parlementslid Hilde Vautmans tevreden na de stemming. Europese kieslijsten vormen de basis voor een écht debat over Europa in alle lidstaten, aldus Vautmans.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans: "Met deze nieuwe Europese kieswet leggen we de fundamenten voor echte Europese democratie. Tegen 2024 moeten we af van het tweederangs karakter van de Europese verkiezingen en moeten deze écht Europees zijn, met EU-brede kieslijsten en Spitzenkandidaten die garanderen dat Europese burgers de toekomstige Commissievoorzitter kiezen. De Renew Europe fractie heeft met Guy Verhofstadt hiervoor reeds lang een lans gebroken en nu schaart het Parlement zich hier achter. Dat de Europese dimensie van de EU-verkiezingen versterkt moet worden, is trouwens niet alleen een pleidooi van onze Renew Europe fractie maar ook van de Europese burgers die in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa hebben aangegeven transnationale lijsten te steunen. We moeten de catastrofe van 2019, waarbij we het minst democratische gezicht van de Unie zagen, vermijden. Het Europees Parlement werd toen compleet buitenspel gezet en na hevige achterkamerpolitiek werd Ursula von der Leyen uiteindelijk uit het niets voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie. In 2024 moet het anders en ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe voorstellen een meerwaarde betekenen en zullen bijdragen aan een echte Europese demos. Europese kieslijsten vormen de basis voor een écht debat over Europa in alle lidstaten en geven Europese burgers de kans om zich echt uit te spreken over de toekomst van Europa en haar leiders."

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder