Sla navigatie over

Europees Parlement roept op tot hernieuwd EU-China beleid

De commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement heeft vandaag de aanbeveling van Europees Parlementslid Hilde Vautmans aangenomen over de politieke betrekkingen van de Europese Unie met China. De aanbeveling roept op tot een hernieuwd, assertief beleid tegenover China en een gezamenlijk Europees optreden.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld), coördinator namens de Renew Europe fractie in de commissie buitenlandse zaken en als staande China-rapporteur van het Europees Parlement verantwoordelijk voor de aanbeveling, reageert: ‘‘Deze aanbeveling is absoluut noodzakelijk richting de Europese Raad en de Europese Commissie in navolging van mijn China strategie die het Europees Parlement twee jaar geleden heeft aangenomen. Ik ben blij dat deze aanbeveling met een brede meerderheid is aangenomen, waarin we het rapport van twee jaar geleden versterken. De wereld is sindsdien drastisch veranderd en onze betrekkingen met China ook. China is een handelspartner, maar het stelt zich steeds meer op als een systeemrivaal en een economische concurrent van Europa. Het land is onder leiding van de communistische partij steeds assertiever internationaal en de mensenrechten worden nog steeds met voeten getreden. Daarom roepen wij als Europees Parlement op tot een herziening van onze relatie met China, die bestaat uit drie pijlers:

•    Ten eerste moeten we blijven samenwerken met China. Het land blijft een belangrijke handelspartner en het ontkoppelen van onze handelsbetrekkingen zou enorme economische schade opleveren. In de strijd tegen klimaatverandering kunnen we niet om China heen. Het is met 27% van de wereldwijde CO2-uitstoot de grootste vervuiler en daarom moeten we blijven samenwerken om de uitstoot terug te dringen. 

•    Ten tweede mogen we nooit onze ogen sluiten voor mensenrechtenschendingen zoals de onderdrukking van de Oeigoeren in Xinjiang of de ontmanteling van de democratie in Hong Kong. Nu Xi Jinping steeds vaker agressieve spierballentaal uitslaat tegenover Taiwan, moeten we blijven benadrukken dat we de democratie in Taiwan steunen en dat China de status quo nooit eenzijdig mag veranderen. Zelfs op ons Europees continent mengt China zich steeds brutaler zoals met de zogenaamde politiebureaus en het vervolgen van activisten. We moeten deze mensenrechtenschendingen en inmenging veroordelen als één Europees blok, en onze partnerschappen met landen die onze waarden delen intensiveren. 

•    Ten derde moeten we onze strategische autonomie versterken en onze afhankelijkheden van China drastisch verminderen, het zogenaamde ´de-risking’. We mogen niet langer naïef zijn. De Russische energiechantage heeft ons geleerd dat landen die onze waarden niet delen onze afhankelijkheden tegen ons zullen gebruiken. 

 
‘‘Tot slot is de allerbelangrijkste boodschap van de aanbeveling dat we tegenover China met één Europese stem spreken. Enkel als we verenigd zijn kunnen we onze belangen en waarden verdedigen. Anders worden we als lidstaten één voor één verslonden door de Chinese verdeel-en-heers politiek. We kunnen ons de luxe niet veroorloven om verdeeld te zijn tegenover China,’’ besluit Hilde Vautmans.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder