Sla navigatie over

Europees Parlement roept op tot staakt-het-vuren Israël-Hamas

‘‘Enige oplossing om lijden te stoppen’’

Het Europees Parlement nam vandaag een resolutie aan die oproept tot een permanent staakt-het-vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas. Het Parlement roept Israël op meer humanitaire steun aan Gaza toe te laten en roept op tot vervolging van alle oorlogsmisdaden. 

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld), coördinator buitenlandse zaken namens de Renew Europe fractie en hoofdonderhandelaar van de resolutie over de oorlog in Israël en Palestina reageert:‘‘Al meer dan 100 dagen duurt dit gruwelijke conflict. De humanitaire catastrofe in Gaza wordt enkel erger en het hele Midden-Oosten dreigt te worden meegesleurd in een regionaal conflict. Het Europees Parlement nam in oktober vorig jaar bijna unaniem een sterke resolutie aan. Ik heb heel lange en moeilijke onderhandelingen geleid om opnieuw tot een eensgezind standpunt met een brede te komen, juist omdat de Europese Raad verdeeld is. Het belangrijkste is dat we een nieuwe resolutie hebben aangenomen met een versterkte boodschap, die werd aangenomen met 312 stemmen voor, 131 tegen en 72 onthoudingen. Het Europees Parlement roept op tot het toelaten van meer humanitaire steun aan Gaza door humanitaire corridors. Verder spreken we onze steun uit voor het Internationaal Strafhof en roepen we op tot vervolging van alle oorlogsmisdaden die begaan zijn. En we roepen de Unie op om landen aan te pakken die Hamas en Hezbollah steunen, en vooral Iran dat de hele regio destabiliseert.’’ 

‘‘Voor het eerst roepen we op tot een permanent staakt-het-vuren, de enige oplossing om het onbeschrijfelijke lijden in Gaza en Israël te stoppen. Ik heb gevochten voor een breed draagvlaak, met mijn voorstel dat dit staakt-het-vuren natuurlijk hand in hand moet gaan met het onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten van alle gijzelaars door Hamas en het ontmantelen van de terreurorganisatie Hamas. Maar helaas heeft dit voorstel het niet gehaald. Tot mijn grote teleurstelling heeft het Europees Parlement door toedoen van de EVP- en ECR-fracties met een nipte meerderheid een amendement van de EVP aangenomen, waardoor het vrijlaten van alle gijzelaars door Hamas en het ontmantelen van Hamas voorwaarden zijn voor dat staakt-het-vuren. Het kan nog vele maanden zo niet jaren duren voordat die voorwaarden en dus een permanent staakt-het-vuren bereikt zijn. Toch is het een goede resolutie, omdat ze evenwichtig is en ze de belangrijkste concrete acties voor de Europese Unie noemt. Europa moet zich nu scharen achter deze acties en een permanent staakt-het-vuren. We kunnen ons verdeeldheid niet veroorloven’’, besluit Hilde Vautmans.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder