Sla navigatie over

Europese Commissie geeft groen licht voor plan voor herstel en veerkracht België

De Europese Commissie zet het licht op groen voor het Belgische plan voor herstel en veerkracht. Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, deed dat tijdens een officiële plechtigheid in BeCentral, de digitale campus in hartje Brussel. De Belgische herstelplannen zetten sterk in op een groene en digitale economie.

De officiële plechtigheid vond plaats in aanwezigheid van eerste minister Alexander De Croo, de ministers-presidenten van de gewesten en gemeenschappen en de staatssecretaris voor Relance, Thomas Dermine.

Bouwen aan een groene en digitale toekomst

Het totale bedrag van de maatregelen van het plan bedraagt 5,925 miljard en wordt besteed aan 85 investeringsprojecten en 36 hervormingsprojecten.

Het door België ingediende plan is “groener” dan het door de Europese Commissie opgelegde minimum (50% tegenover de opgelegde 37%). Het kent ook meer middelen toe aan de digitalisering dan de minimumdrempel (27% tegenover 20%).

Projecten met een impact op korte termijn

  • 58% van de toegekende bedragen heeft betrekking op infrastructuurprojecten zoals de renovatie van gebouwen, waaronder scholen, de aanleg van energienetwerken van de nieuwe generatie voor CO2-afvang en waterstoftransport, de renovatie en aanleg van vervoersinfrastructuur (voornamelijk fietspaden en spoorwegen) of digitale infrastructuur (5G, optische vezels)
  •  26% heeft betrekking op projecten op het gebied van opleiding en menselijk kapitaal (oprichting van nieuwe opleidingscentra/-hubs, invoering van nieuwe begeleidingsmaatregelen voor werkzoekenden, verbetering van de performantie van de onderwijsstelsels etc.)
  • 28% betreft digitaliseringsprojecten, onder meer in het onderwijs, bij justitie of in toepassingen van de sociale zekerheid
  • 13% heeft betrekking op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van technologieën van de toekomst om de Belgische expertise te versterken en te benutten (bv. nucleaire geneeskunde, ruimte- en luchtvaart, kunstmatige intelligentie, etc.)

Een intense samenwerking

Het Belgische plan voor herstel en veerkracht is het resultaat van een interfederale coördinatie die in oktober van start is gegaan.

De projectleiders hebben tientallen werkvergaderingen georganiseerd om de inhoud van de maatregelen te bespreken en te zorgen voor coherentie op interfederaal niveau voor elke pijler van het plan. Er zijn talrijke vergaderingen gehouden tussen de technische deskundigen van de Europese Commissie en de projectleiders om de relevantie van de maatregelen te beoordelen in het licht van de aan België gerichte CSR-adviezen.

Ursula von der Leyen, voorzitster van de Europese Commissie: “Vandaag heeft de Europese Commissie beslist groen licht te geven voor het plan voor herstel en veerkracht van België. Met een NextGenerationEU-financiering van 5,9 miljard euro, waarvan de helft bestemd is voor onze klimaatdoelstellingen, zal het Belgische plan mee helpen bouwen aan een groenere en digitalere toekomst voor iedereen. We zullen België gedurende het hele proces begeleiden om ervoor te zorgen dat de in dit plan vervatte visie gerealiseerd wordt.”

Alexander De Croo, eerste minister: “Dit herstelplan dat de Europese Commissie vandaag goedkeurt, is een unieke kans voor België en alle talenten in ons land om sterker uit de coronacrisis te komen, door de ommezwaai te maken naar een duurzamere en digitale groei, die gericht is op de sectoren en beroepen van de toekomst. Het feit dat wij samen, verenigd, als Europeanen aan deze toekomst bouwen, maakt dit plan nog sterker.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder