Sla navigatie over

Europese Commissie plaatst België in top vijf Europese ‘Digital Economy & Society Index’

De Europese Commissie plaatst België op de tweede plaats wat betreft connectiviteit, voor internetgebruik staat ons land op drie en voor integratie van digitale technologie op vier. Het DESI-rapport stelt daarnaast ook dat de Belgische bedrijven alle mogelijkheden van de digitale technologie, zoals online commerce, sociale media en toepassingen in de cloud, heel goed benutten. Belgische bedrijven staan op de tweede plaats voor wat betreft elektronisch delen van informatie via business management software. Nog volgens de Europese Commissie gebruikt 65% van de Belgische internetgebruikers het web om te genieten van video’s, muziek of games.
 
Ook de digitale openbare dienstverlening gaat er in ons land op vooruit: België gaat van een dertiende naar een tiende plaats. Bijna vier op tien van de Belgische internetgebruikers maken actief gebruik van egov-diensten en burgers kunnen in ons land 85% van hun zogenaamde levensgebeurtenissen online regelen.
 
Eervolle vermelding Digital Belgium
De lancering van Digital Belgium door minister van Digitale Agenda Alexander De Croo en premier Charles Michel in april 2015 krijgt in het DESI-rapport een positieve vermelding. Digital Belgium bevat verschillende punten die aansluiten bij de uitdagingen die uit het DESI-rapport naar voor komen, zoals state-of-the art digitale infrastructuur, het stimuleren van ultrasnel internet, aandacht voor de digitale kloof en uitbreiding van de groep van technisch geschoolde professionals.
 
Alexander De Croo: “Met ‘Digital Belgium’ hebben we een strategie uitgezet die ambitie combineert met actie. Dat is ook essentie van de digitale economie. Niet te lang blijven hangen in plannen, maar snel overgaan tot actie. Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan. De omslag naar de digitale economie is geen sprint, maar een marathon. We hebben in ons land alle troeven om digitaal aan de Europese top te staan. Het komt erop aan dit potentieel los te maken. ”
 
Van tax shelter voor start-ups tot nieuw open data beleid
Het voorbije het voorbije jaar werd onder de noemer van Digital Belgium onder meer de tax shelter voor start-ups gelanceerd, het platform Digital Champions opgericht om digitale skills te promoten en een ambitieus open data beleid uitgetekend. Intussen lopen de voorbereidingen om ook de peer-to-peer economie sterker te ondersteunen.
 
Het digitaal veranderingstraject wordt begeleid door de Digital Minds for Belgium, een collectief van mensen met een diepgewortelde ervaring in de digitale wereld. Tot de groep behoren internetondernemers, CEO’s van techbedrijven, academici, durfkapitalisten en opiniemakers. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder