Sla navigatie over

Wij vinden dat elk individu zelf zijn of haar levenspad moet kunnen uitstippelen, zonder bemoeienis van wie of wat dan ook. Moeilijke keuzes maken over het levenseinde horen daar eveneens bij. Onder impuls van onze partij heeft de regering-Verhofstadt in 2002 de euthanasiewet ingevoerd die ongeneeslijk zieke mensen die ondraaglijk lijden de mogelijkheid geeft om voor euthanasie te kiezen. Voor ons is dit een recht van elk individu dat we nog willen uitbreiden.

EUTHANASIE EN DEMENTIE

Euthanasie bij dementie moet mogelijk gemaakt worden. Daarom moet de huidige euthanasiewet uitgebreid worden voor patiënten met ‘verworven wilsonbekwaamheid’ waaronder ook dementie valt. Een wilsbekwaam persoon moet de mogelijkheid hebben om vrijwillig, weloverwogen en gedetailleerd die euthanasiewens op te tekenen wanneer indien onomkeerbaar wilsonbekwaam geworden. Daartoe moet ook het toepassingsgebied van de huidige wilsverklaring euthanasie uitgebreid worden tot ‘verworven wilsonbekwaamheid’.

 

WILSVERKLARING GEZONDHEIDSZORG

De wet patiëntenrechten laat toe om elke medische behandeling te weigeren. Die weigering kan ook opgetekend worden in een negatieve wilsverklaring, die de wens van de opsteller kenbaar maakt indien deze onomkeerbaar wilsonbekwaam geworden is. Deze wilsverklaring is wettelijk afdwingbaar. Artsen en zorgverleners moeten de wilsverklaring respecteren. Het huidige document kan echter niet geregistreerd worden, er bestaat ook geen duidelijk document wat voor veel verwarring zorgt bij de uitvoering. Daarom moet er een wettelijke wilsverklaring gezondheidszorg komen die geregistreerd kan worden. Alleen zo is er garantie dat de wens van de opsteller gerespecteerd zal worden.

 

VOLTOOIDE LEVEN

Het debat over ‘hulp bij zelfdoding en het voltooide leven’ wordt al jaren gevoerd want ook personen die niet in medisch opzicht lijden, vragen uitdrukkelijk en duurzaam voor hulp bij zelfdoding. Vermits zij niet voldoen aan de zorgvuldigheidsvoorwaarden van de euthanasiewet – er is geen sprake van een onomkeerbare medische aandoening – kan er niet ingegaan worden op hun vraag. Moet er een wettelijk kader komen voor het recht op ‘hulp bij zelfdoding’? Een delicaat en juridisch moeilijk debat dat gevoerd moet worden.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder