Sla navigatie over

Eva De Bleeker komt met oplossing voor problematiek rond thuisadres influencers

Eva De Bleeker, staatssecretaris voor Consumentenbescherming, komt met een praktische en pragmatische oplossing voor de problematiek rond adresvermeldingen van influencers op sociale media. Ze brengt daarmee een oplossing voor de paniek die afgelopen zomer ontstond rond de wettelijke verplichting van het vermelden van hun vestigingsadres. 

Afgelopen zomer was er heel wat te doen rond de omzetting van een oude Europese richtlijn uit 2000 die, onder andere, stelt dat online ondernemingen hun vestigingsadres duidelijk en rechtstreeks moeten vermelden op het kanaal waarop ze communiceren. Hoewel het fenomeen in 2000 nog niet bestond, is het wel duidelijk dat influencers, wanneer zij op regelmatige basis commerciële posts delen met hun volgers, onder deze regelgeving vallen en dat altijd gedaan hebben. Het idee achter deze regelgeving is dat iedereen die online zakendoet, even aanspreekbaar en traceerbaar moet zijn als iemand die offline zakendoet. Wanneer je met andere woorden als consument niet tevreden bent over je online aankoop of dienstverlening, moet je in staat zijn om ergens aan te kloppen zoals je dat ook bij een fysieke winkel of fysiek kantoor zou doen. 

Toen de Economische Inspectie deze zomer deze regelgeving echter strenger begon te handhaven, maakten vele influencers zich echter zorgen over hun privacy: aangezien de meeste influencers ondernemen vanop hun thuisadres, hadden zij geen andere keuze dan dat adres te vermelden.  

Volgens Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker was dit een duidelijk geval van oude regels die soms wringen met nieuwe fenomenen. De Bleeker deelde hun bekommernis en ging meteen op zoek naar een oplossing. Niet zozeer om influencers uit te zonderen van de regelgeving, maar wel om een praktische manier te vinden waarop influencers kunnen voldoen aan de regelgeving zonder daarbij hun thuisadres moeten blootgeven op hun kanaal. Ze ging in dialoog met de brede sector van content en influencer marketing en betrok bij die discussies ook heel wat influencers zelf.  

Vandaag laat De Bleeker weten dat er een concrete, praktische en pragmatische oplossing is. De Bleeker maakt daarbij gebruik van de regelgeving inzake bedrijvencentra. Ze is op zoek gegaan naar partners die zo’n bedrijvencentrum wouden oprichten. Met succes. Twee bedrijvenfederaties, BeCommerce en Feweb, zullen elk een bedrijvencentrum openen waarop influencers zich kunnen vestigen. Dat vestigingsadres kunnen zij dan vermelden op hun socialemediakanalen. Hierdoor vermijden ze dat je hun thuisadres in één oogopslag kan zien wanneer je hun profiel opent.  

Bovendien focussen beide federaties op thema’s die als een rode draad door de content marketing van influencers lopen, meerbepaald e-commerce en digitaal ondernemen. Dat maakt dat de praktische oplossing voor de vermelding van hun adres lang niet het enige voordeel van een aansluiting is. 

Enkele influencers werden afgelopen zomer al gecontroleerd op de toepassing van de wetgeving. Wie toen niet in regel was, kreeg uitstel om dat te doen tot eind september. Dat uitstel wordt nu verlengd tot de bedrijvencentra operationeel zijn. De FOD Economie zal dit ook nog officieel aan de betrokken influencers meedelen. 

Staatssecretaris De Bleeker laat weten bijzonder tevreden te zijn dat er op zeer korte termijn een oplossing werd gevonden voor de acute bezorgdheid rond de adreskwestie. Ze benadrukt echter dat er op lange termijn moet gekeken worden hoe de Europese wetgeving kan worden aangepast aan de geest en gewoontes van deze tijd, waarbij een balans moet gevonden worden tussen traceerbaarheid en privacy. Ze zal de kwestie daarom ook op Europees niveau aankaarten en heeft in aanloop daarvan alvast een advies opgevraagd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Die moet zich buigen over de vraag of de meldingsplicht van adressen zoals we die vandaag kennen en toepassen nog verzoenbaar is met de huidige standaarden inzake privacy. 

Op maandag 17 oktober organiseert De Bleeker ook nog een congres rond influencer marketing. Iedereen die meer wil weten over content en influencer marketing is er welkom en kan zich inschrijven op de website van de staatssecretaris. De Bleeker zal er meer informatie geven over specifieke wetgeving rond influencer marketing en daarbij focussen op wat belangrijk is voor consumenten. Daarnaast maakt ze ook tijd om te luisteren naar de vragen en bezorgdheden van de influencers zelf, zodat ze die informatie kan meenemen bij volgende werkzaamheden. 

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker: “Oude regels en nieuwe fenomenen kunnen soms wringen. Dat is hier ook duidelijk het geval. Ik zal dit op Europees niveau aankaarten. We kunnen echter niet jaren wachten op een oplossing. Het probleem was acuut. Daarom hebben we een praktische en haalbare oplossing uitgewerkt die ervoor zorgt dat influencers hun thuisadres niet meer moeten blootgeven en tegelijk de rechten van consumenten blijft garanderen. Wie zich als consument tekort gedaan voelt, weet dan nog altijd waar hij terechtkan.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder