Sla navigatie over

Eva De Bleeker zorgt voor specifieke garantieregels voor levende dieren

Op Werelddierendag leggen we onze huisdieren extra in de watten. Maar we moeten er vandaag ook bij stilstaan dat sommige dieren minder geluk hebben. Dierenasielen zitten overvol met dieren die worden achtergelaten omdat hun baasjes niet voor hen kunnen zorgen of omdat het dier niet voldoet aan hun eisen. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming roept consumenten daarom op om goed na te denken voor ze een huisdier kopen. Ze laat ook weten dat er een wetsvoorstel klaarligt voor een nieuw garantiekader rond de verkoop van dieren aan consumenten. Dat moet helpen om impulsaankopen te temperen. 

Vandaag is het Werelddierendag, een moment waarop overal extra aandacht wordt besteed aan dieren en hun welzijn. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker wil deze dag graag aanwenden om kopers van huisdieren te wijzen op hun verantwoordelijkheid en onderneemt ook concrete actie om het achterlaten van dieren tegen te gaan. Daarvoor heeft ze een nieuw garantiekader opgezet rond de verkoop van levende dieren aan de consument. Dat moet helpen om impulsieve aankopen van dieren te ontraden en zal het ook het achterlaten van huisdieren tegengaan. De nieuwe regelgeving zal ook duidelijker maken wat er moet gebeuren met een dier dat bepaalde beperkingen vertoont. Veel van die dieren worden vandaag namelijk achtergelaten bij het asiel of zelfs gedumpt. 

De nieuwe garantieregels voor de verkoop van levende dieren kaderen in de implementatie van de nieuwe Europese garantierichtlijn uit 2019. Die staat Europese lidstaten toe om specifieke en relevante garantieregels in te voeren voor levende dieren. Dieren hebben namelijk specifieke noden en kunnen dus niet onder dezelfde wetgeving vallen als gewone consumptiegoederen. De nieuwe regels moeten zowel de verplichtingen van de verkoper en als van de consument beter kaderen. Het gaat dan vooral over kwaliteitseisen en regels die zeggen wat verkoper en consument moeten doen in geval er iets mis blijkt met het dier. De verkoper moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle info die over het dier wordt opgenomen in de verkoopovereenkomst klopt, maar ook dat het dier vrij is van infectieziektes en aangeboren afwijkingen en dat het, indien nodig, voorzien is van de vereiste vaccinaties. Daarnaast moet hij de consument de juiste instructies geven met betrekking tot verdere vaccinaties, de leefruimte, voeding en verzorging van het dier. 

Eén van de grootste onzekerheden binnen de huidige garantiewetgeving is de vraag wanneer een consument het dier onmiddellijk naar zijn eigen dierarts mag brengen voor behandeling, zonder voorafgaand akkoord van de verkoper. De huidige wetgeving zegt immers dat de consument altijd eerst naar de verkoper moet gaan, maar dat zorgt vaak voor problemen wanneer een dringende tussenkomst van de dierenarts noodzakelijk is. De staatssecretaris maakt komaf met deze onzekerheden door in het wetsontwerp duidelijk te bepalen onder welke omstandigheden en voorwaarden de consument het dier onmiddellijk naar zijn eigen dierarts mag brengen, zonder het voorafgaand akkoord van de verkoper. Daarbij wordt dus eerst en vooral rekening gehouden met de gezondheid van het dier, maar ook met de belangen van de consument én de verkoper. 

Het wetsvoorstel zal eerstdaags worden voorgelegd aan de regering voor goedkeuring en gaat nadien nog naar de Raad van State voor haar advies. Na bespreking en stemming in de Kamer kan de nieuwe regelgeving dan begin volgend jaar in werking treden. 

Staatssecretaris De Bleeker: “Een dier is geen product dat je in de winkel koopt en dat je, wanneer er iets aan schort of wanneer het je niet meer interesseert, zomaar bij het grof huisvuil wegzet. Ik wil de consument daarom wijzen op zijn verantwoordelijkheid. De aankoop van een dier moet steeds bewust en weloverwogen gebeuren. Daarom gaan we de regels inzake de verkoop van levende dieren verder verfijnen in het kader van de nieuwe garantierichtlijn. Zo kunnen we dierenleed voorkomen én de consument beschermen voor onvoorziene situaties.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder