Sla navigatie over

“Evolueren naar gelijke pensioenrechten”

De diplomabonificatie houdt in dat ambtenaren hun studiejaren bij hun werkjaren mogen optellen. De facto kunnen ze daardoor vroeger stoppen met werken in vergelijking met een zelfstandige of werknemer. “Dat is een duidelijke ongelijkheid die de regering wil wegwerken via de geleidelijke afschaffing van de bonificatie”, aldus Lahaye-Battheu. “De maatregel is een volgende stap in het harmoniseren van alle pensioenstelsels.”

 

Normaal ging deze maatregel al in 2015 in, maar ze werd uitgesteld tot volgend jaar om sociaal overleg mogelijk te maken. “Dat overleg is nuttig en nodig. Maar de eisen van de ambtenarenbonden zijn verregaand: ze willen het afschaffingsritme vertragen en de bonificatie behouden voor 55-plussers.”

 

Het liberale Kamerlid ondervroeg minister van Pensioenen Bacquelaine over deze maatregel. Hij antwoordde dat hij de maatregel in sociaal overleg wil nemen, maar dat de in het regeerakkoord geformuleerde doelstellingen overeind moeten blijven.

 

Lahaye-Battheu erkende in haar repliek de noodzaak van overgangsmaatregelen. “Mensen die dicht bij hun pensioen staan, mogen niet de dupe worden van plotse hervormingen.” Ze stelde tot slot voor om de overgangsmaatregelen die werden afgesproken over het vervroegd pensioen ook hier te hanteren. Concreet wil dit zeggen dat iemand die op het moment van de nieuwe regel nog maar één of twee jaar van de pensioenleeftijd is verwijderd, respectievelijk één of twee jaar langer moet werken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder