Sla navigatie over

“Export van jobs en koopkracht kan eindelijk stoppen, mits flexibel kader voor nachtarbeid”

Gisteren bereikten de werkgevers- en werknemersorganisaties op de valreep een akkoord dat nachtarbeid in de e-commerce mogelijk maakt. Open Vld Kamerleden Vincent Van Quickenborne, Patricia Ceysens en Egbert Lachaert hadden een wetsvoorstel achter de hand voor het geval het moeilijk overleg op niets zou uitdraaien. Zij reageren nu tevreden, maar uiten bezorgdheden over de concrete uitvoering.

 

Halt aan export van jobs en koopkracht

“Het is bijzonder goed nieuws voor onze economie dat de sociale partners op aandringen van Open Vld en de regering tot een akkoord kwamen. Eindelijk zullen nu ook Belgische bedrijven pakjes kunnen leveren de dag na een online bestelling. De export van duizenden jobs én Belgische koopkracht kan nu eindelijk stoppen. Te meer omdat ook onze loonhandicap ten opzichte van 1996 volgend jaar volledig wordt weggewerkt. Deze combinatie moét leiden tot investeringen en jobs in de retail- en distributiesector.”

 

Snel tot flexibele afspraken komen

De sociale partners sloten een kaderovereenkomst. Deze moet nu per bedrijf geconcretiseerd worden in cao’s. De liberale Kamerleden zijn tevreden over deze modus operandi gezien dit maatwerk mogelijk maakt: “Bedrijven hebben hun eigen dynamiek en behoeften. Zij kunnen nu samen met de werknemers tot duidelijke afspraken komen over loon, eventuele compensaties en arbeidstijden, en dit op maat van de onderneming.”

 

De liberalen roepen de werknemersorganisaties op tot een constructieve houding bij dit proces. “Vooreerst gebeurt het afsluiten van deze cao’s best zo snel mogelijk. De belofte was immers nachtarbeid vanaf 1 januari mogelijk te maken. Doordat er nu nog aparte overeenkomsten moeten worden afgesloten, worden we in de praktijk opnieuw geconfronteerd met maanden vertraging. Daarnaast moeten de cao’s bovenal ook werkbaar zijn. Buitensporige premies en inflexibele werkafspraken bijvoorbeeld dreigen het akkoord van gisteren volledig uit te hollen. Dan zijn we vandaag blij met een dode mus, nadat de afgelopen jaren al vele e-commerce-vogels zijn gaan vliegen naar het buitenland. We moeten er dus voor zorgen dat onze bedrijven effectief concurrentieel kunnen zijn met het buitenland op vlak van e-commerce.”

 

Tot slot stippen de Kamerleden aan dat er belangrijke sectoren waar e-commerce belangrijk is, zoals de maakindustrie en havenarbeid, nog buiten deze kaderovereenkomst vallen. Ook hier willen ze op termijn een oplossing voor.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder