Sla navigatie over

Externe dienstverlener kan verkeersbordendatabank terug op de rails krijgen

Volgens Vlaams parlementslid Marino Keulen moet een externe dienstverlener ingeschakeld worden om de problemen met de Vlaamse verkeersbordendatabank op te lossen. Minister van Mobiliteit Ben Weyts ziet voor zo’n externe partner enkel een ondersteunende rol. "Een gemiste kans", meent Keulen.

In 2008 besliste de toenmalige Vlaamse regering een verkeersbordendatabank op te richten. Die databank moest de bestaande wirwar aan verkeersborden in kaart brengen en moest ook een efficiënter gebruik van verkeersborden mogelijk maken. Maar in de praktijk wordt de databank onvoldoende geactualiseerd. "Vaak gebeurt dit omdat het een complex systeem is dat vrij traag werkt en niet gebruiksvriendelijk is voor de wegbeheerders", aldus Marino Keulen.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts kondigde eerder al een hervorming aan van het systeem. Dat de minister enkel een ondersteunende rol weggelegd ziet voor een externe partner, is volgens Keulen "een gemiste kans". "Externe partners kunnen juist een toegevoegde waarde zijn om de data te beheren en up-to-date te houden", aldus Keulen.

Keulen stelt voor een externe partij in te schakelen die ervaring heeft met het verzamelen van grote hoeveelheden data. Wegbeheerders kunnen dan gewoon hun gegevens overmaken aan die partner. "De kostprijs mag hiervoor geen issue zijn, want de voordelen (bv. betere updatemogelijkheden voor GPS en intelligente mobiliteitsoplossingen) zorgen voor een betere verkeersveiligheid", besluit Keulen.

Bron: Belga

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder