Sla navigatie over

Extra lastenverlagingen voor oudere werkzoekenden en laaggeschoolde jongeren

De Vlaamse regering besliste vandaag om de doelgroepverminderingen voor oudere werkzoekenden en laaggeschoolde jongeren te verhogen. “Daarmee komt ze tegemoet aan onze vraag,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Daniëlle Vanwesenbeeck. Voor de zomer pleitte ze samen met haar collega Emmily Talpe voor extra Vlaamse lastenverlagingen om de vele openstaande vacatures ingevuld te krijgen.

Voor de zomer pleitte premier Michel voor een arbeidsdeal: een plan om de vele openstaande vacatures ingevuld te rijgen. Hij deed daarbij ook een oproep aan de Gewesten. Open Vld stelde daarop voor om de Vlaamse lastenverlagingen voor mensen die het moeilijk hebben om uit de werkloosheid te geraken, op te trekken. “De bestaande kortingen voor oudere werkzoekenden en laaggeschoolde jongeren zijn vandaag te laag om werkgevers over de streep te trekken. Nochtans hebben we iedereen nodig om de vele openstaande vacatures in te vullen,” zegt Daniëlle Vanwesenbeeck.

Vlaamse doelgroepverminderingen worden versterkt

Samen met haar Open Vld-collega Emmily Talpe pleitte ze er daarom voor om de bestaande kortingen op te trekken. Vandaag gaf de Vlaamse regering gehoor aan deze oproep. “De regering keurde een besluit goed dat de doelgroepkortingen gevoelig versterkt,” zegt Vanwesenbeeck.

Concreet wordt de doelgroepvermindering voor werkzoekende 60-plussers verhoogd van 1.150 euro per kwartaal naar 1.500 euro per kwartaal. Bovendien komt er een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen bij aanwerving van een niet-werkende werkzoekende 55-plusser gedurende 2 jaar. Het loonplafond om gebruik te kunnen maken van de doelgroepkorting voor 55-plussers wordt nu ook éénmalig geïndexeerd naar 13.945 euro, waardoor het bereik van de doelgroepvermindering wordt uitgebreid. En ook voor laaggeschoolde jongeren komt er nu een volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen gedurende 2 jaar.

Vanwesenbeeck is tevreden met deze versterking: “Ik heb steeds gezegd dat hogere lastenverlagingen effectiever zijn dan de vele subsidies die Vlaanderen geeft aan bedrijven. Ik ben blij dat de regering dit nu ook inziet en gekozen heeft voor sterkere doelgroepverminderingen. Deze uitbreiding past ook perfect in de arbeidsdeal van de federale regering en zal onze economie en arbeidsmarkt nog beter ondersteunen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder