Sla navigatie over

Extra maatregelen tegen homofobie en homohaat

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zat deze voormiddag samen met Çavaria en Wel Jong Niet Hetero. Aanleiding was de moord op David Polfliet in Beveren. Samen met de middenveldorganisaties zullen er extra acties worden uitgewerkt om LGBT-fobie aan te pakken.

De moord op David Polfliet heeft veel mensen geschokt en in het bijzonder mensen uit de LGBT+ gemeenschap. De man werd via een datingapp in de val gelokt en vermoord. “Slachtoffer van geweld worden omwille van je seksuele geaardheid. Vermoord worden omwille van wie je bent. Er bestaat volgens mij niets gruwelijker. Dit raakt aan de kern van onze samenleving. De vrijheid om te zijn wie je bent”, zei Vlaams minister van Bart Somers gisteren in het Vlaams parlement.

De minister gaf in het parlement uitleg over de maatregelen die al bestaan om homofobie te bestrijden en welke acties er nog verder gingen worden uitgerold. Zo zal het aanpakken van homohaat een belangrijk onderdeel worden van het Vlaamse actieplan tegen extremisme.

Vandaag zat minister Somers samen met Çavaria en Wel Jong Niet Hetero. Samen met de middenveldorganisaties zullen er extra acties worden uitgewerkt en werden er vier concrete afspraken gemaakt.

1) Toegankelijke meldpunten

Om de aangiftebereidheid te vergroten, moeten de meldpunten toegankelijker, bekender en meer gecentraliseerd worden. Daarbij moet aandacht zijn voor het zorgperspectief van de slachtoffers. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de middenveldorganisaties die slachtoffers kunnen toeleiden en ondersteunen.

2) Safe spaces

Om slachtoffers van seksuele intimidatie of geweld extra te ondersteunen, zal er onderzocht worden hoe virtuele en fysieke safe spaces kunnen worden opgericht, zodat slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen.

3) Klankbordgroep

Er wordt een klankbordgroep opgericht met de verschillende LGBT+ organisaties. Deze klankbordgroep zal bekijken waar er nog verbeteringen en extra acties mogelijk zijn per beleidsdomein.

4) Dialoog met Wel Jong Niet Hetero

Minister Somers gaat ook nog in gesprek met jongeren van Wel Jong Niet Hetero om te luisteren naar hun persoonlijke verhalen, ervaringen en beleidsaanbevelingen.

Bart Somers: “De aanval op David Polfliet was een aanval op ons allen. Samen met de middenveldorganisaties gaan we het beleid rond homofobie versterken.”

Sander Cornelis, algemeen coördinator Wel Jong Niet Hetero: ”Het vormen van een daadkrachtig beleid en sociale gelijkwaardigheid is een complex vraagstuk waar we tijd en ruimte voor moeten nemen. Samen mét LGBTQ+ organisaties én het beleid gaan we het engagement aan om alle vormen van LGBTQ+ foob geweld het hoofd te bieden.”

Yves Aerts, coördinator çavaria: “Extra inspanningen op vele beleidsdomeinen zullen nodig zijn, zodat LGBTI-personen in Vlaanderen elke dag en overal zichzelf kunnen zijn. We denken hierbij in de eerste plaats aan welzijn, gezondheid, onderwijs, werk en sport. En rekenen daarvoor op de steun van alle bevoegde ministers.”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder