Sla navigatie over

Extra middelen voor deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs

De impact van de coronapandemie op onze onderwijsinstellingen is ingrijpend. Bij het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenonderwijs werd bij de start van dit schooljaar een terugval opgemeten in het aantal leerlingen en cursisten. Daarom voorzien de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement aan de hand van een nooddecreet extra middelen om de academies in het deeltijds kunstonderwijs (DKO), de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) en de centra voor basiseducatie (CBE’s) te compenseren.

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) reageert tevreden: “In het leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs zien we steeds een vrij stabiel aantal leerlingen en studenten die het school- of academiejaar aanvangen. Bij het deeltijds kunstonderwijs en volwassenonderwijs is dat niet het geval. Elk jaar beslissen de leerlingen en cursisten zelf of ze zich al dan niet inschrijven. De coronamaatregelen deden een aantal van hen beslissen te stoppen of zich niet in te schrijven. De financiering van deze centra is in grote mate afhankelijk van deze inschrijvingen. Zonder ingrijpen zouden sommige centra vooral volgend schooljaar financiële problemen ervaren. Daarom voorzien we vandaag met een ‘nooddecreet corona’ een compensatieregeling.”

Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V): “Corona zorgt voor een grote druk op het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs. Het bloeiende deeltijds kunstonderwijs waarin onze lokale besturen sterk investeren, dat de nood van 200.000 leerlingen aan expressie en creatie op een kwaliteitsvolle manier vervult, mag niet het slachtoffer worden van de pandemie. Het volwassenenonderwijs speelt dan weer een belangrijke rol in het levenslang leren. De pandemie dwingt ons immers net om mee te zijn met de digitale trein en om nieuwe competenties te ontwikkelen. We zijn dan ook tevreden dat de twee onderwijsniveaus met dit coronadecreet extra zuurstof krijgen.”

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): “Zowel het volwassenenonderwijs als het deeltijds kunstonderwijs heeft zwaar geleden onder de coronacrisis. Het volwassenenonderwijs focust op basisvaardigheden (zoals taal en ICT), zorgt via bij- en omscholing voor optimale kansen op de arbeidsmarkt en vervult zo een cruciale rol in de relance van onze samenleving. Het deeltijds kunstonderwijs zorgt dan weer voor de ontwikkeling van artistieke en sociale vaardigheden en competenties. Gelet op het grote maatschappelijk belang van beide onderwijsniveaus willen we met dit coronadecreet de nodige maatregelen treffen om de negatieve effecten van de crisis zoveel mogelijk te beperken of te remediëren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder