Sla navigatie over

Extra netto, dankzij de tax shift

 

 Wie werkt en zijn best doet, moet daar ook voor beloond worden. Dat was één van de doelstellingen die we met de vorige regering nastreefden. Uit die visie kwam de tax shift voort: een aanzienlijke belastingverlaging die ertoe geleid heeft dat je de afgelopen jaren extra netto op jouw loonbrief zag staan. Zo kan een werknemer met een brutoloon van €3.200 euro rekenen op €1.344 extra netto per jaar in vergelijking met 2015. Maar van ons mag het nog wat meer zijn. Extra netto voor wie werkt blijft de komende jaren dan ook één van onze belangrijkste doelstellingen.

Wat is dat nu eigenlijk, die extra netto?

Bij het aantreden van de regering Michel hebben we afgesproken dat wie werkt daar meer aan moet overhouden. De belastingdruk was te hoog, de koopkracht te laag. Daarom riep de regering de tax shift in het leven: een aanzienlijke verlaging van de belasting op arbeid. Voor de werknemer betekent dat extra netto op de loonbrief op het einde van de maand. Zo’n belastingverlaging is natuurlijk een enorme budgettaire ingreep voor de overheid. Daarom werd gekozen voor een invoering in fases. Deze maand treedt de laatste fase in werking, waardoor je je nettoloon opnieuw zal zien stijgen.

Leuk om weten: van alle economisch ontwikkelde landen realiseerden wij de grootste daling van de personenbelasting!

Wat betekent dit voor mij?

De tax shift is eigenlijk een combinatie van meerdere maatregelen, maar het is vooral de verlaging van de personenbelasting die voor werknemers interessant is. Zo verdwijnt de belastingschijf van 30% en wordt ook de schijf van 45% kleiner. Eigenlijk wil dat gewoon zeggen dat een groter deel van wat je verdient belast wordt aan een lager tarief. Daar komt nog eens bovenop dat het bedrag dat niet belast wordt omhoog gaat.

Dankzij de tax shift zien gezinnen hun beschikbaar inkomen onder het beleid van deze regering stijgen met 6,3%, ondanks het duurder worden van bijvoorbeeld energie en water. Omdat deze maatregel gespreid werd over verschillende jaren, kan het zijn dat je het verschil niet altijd even goed ziet. Maar de resultaten mogen er zijn. Zo ziet élke werknemer zijn nettoloon stijgen. Wie maandelijks €2.000 euro verdient zal dankzij de tax shift jaarlijks zo’n €1692 extra netto gekregen hebben. Dat komt ongeveer neer op een extra dertiende maand! Voor een mediaanloon van 3.200 euro gaat het over €1.344 extra netto per jaar, in vergelijking met 2015.

In de tabel onderaan kan je gemakkelijk berekenen hoeveel extra netto jij overhoudt dankzij de tax shift.

Zit het werk er voor jullie nu op?

Het antwoord op die vraag is loeihard: neen. Het is een goede zaak dat werken nu meer loont dan voorheen, maar wat ons betreft mag dat nettoloon nog meer naar omhoog. Extra netto is en blijft immers de beste manier om mensen te motiveren om te werken of werk te zoeken. In de volgende regering willen we dan ook blijven inzetten op het verlagen van de belasting op arbeid. Verder doen is dus de boodschap.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder