Sla navigatie over

Extra onbelaste uren voor jobstudenten in de zorg

Studenten mogen tijdens de huidige covid-19-crisis extra werken in de zorgsector, zonder hierop belast te worden. Tijdens het laatste trimester van 2020 en het eerste trimester van 2021, tot en met maart 2021 dus, kunnen studenten bijspringen, zonder dat dit bij hun 450 uren wordt gerekend. “Het is goede zaak dat studenten zich in deze crisis kunnen inzetten voor de zorg. Zij kunnen het zorgpersoneel ontlasten door bijvoorbeeld administratieve taken uit te voeren, waardoor de zorgkundige opnieuw de handen aan het bed heeft. De regel geldt ook in de onderwijssector, waar we ook uitval zien”, zegt Kamerlid Tania De Jonge.

Sinds 2017 mogen jongeren jaarlijks 475 uren werken in plaats van de vroegere 50 dagen. Die 475 uren zijn onbelast en vrijgesteld van bijdragen, alles wat erboven komt, wordt belast. “Door deze wetswijziging maken we het mogelijk voor studenten om een handje bij te steken in de zorgsector. De uren die ze dan presteren, worden niet bij de 475 beschikbare uren geteld”, legt Maggie De Block, mede-indiener, uit.

Zowel de scholen, de sector van de ouderenzorg als de sector van de ziekenhuizen worden zwaar getroffen door de coronacrisis. “We willen vermijden dat er handen te kort zijn in die sectoren die nu zo onder druk staan”, stelt De Jonge.

Beide Kamerleden benadrukken dat het geenszins de bedoeling is dat studentencontracten vaste contracten in de bepaalde sectoren zullen vervangen. “Dit is een noodoplossing voor het geval waarin medewerkers uitvallen. Wij hopen dat studenten hier een kans in zien om bij te dragen in deze crisis”, stellen Kamerleden De Jonge en De Block.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder