Sla navigatie over

Extra stimulans voor vrachtvervoer per spoor of over water

Transportbedrijven kunnen een terugbetaling vragen van hun verkeersbelasting als zij aan gecombineerd vervoer doen. Daarbij gaat het vrachtvervoer deels via het spoor of over het water. ‘Vorig jaar pasten we de regelgeving al aan omdat ze zodanig streng was dat geen enkele vrachtwagen in aanmerking kwam. Dit jaar volgde een evaluatie, die positief bleek. Waar vroeger niemand gebruik maakte van de terugbetaling, steeg het aantal aanvragen vorig jaar naar 612’, aldus Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein. 
 
Twintig procent van de voertuigen (121 vrachtwagens) genoten van een volledige terugbetaling doordat ze 220 overslagverrichtingen per jaar realiseerden. Anderen hadden recht op een gedeeltelijke terugbetaling. Een minderheid werd afgewezen omdat ze niet in voldeden aan de voorwaarden.
 
Soepelere voorwaarden
Om transportbedrijven nog meer te stimuleren hun vracht te vervoeren over het spoor of het water, besliste de Vlaamse regering vandaag om de maatregel aan te passen. Het aantal overslagverrichtingen voor volledige terugbetaling wordt verlaagd van 220 naar 100 per jaar. Ook mag het dichtstbijzijnde station van overslag voortaan net over de grens liggen, bijvoorbeeld in Rijsel. ‘Met deze maatregel verminderen we het vervoer via de weg én geven we tegelijkertijd het transport per spoor en over het water een duwtje in de rug’ besluit Bart Tommelein.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder