Sla navigatie over

Extra windmolens op zee? Gewoon doen.

Het huidig Marien Ruimtelijk Plan, dat alle activiteiten op onze Noordzee ordent, loopt van 2014-2020. De Backer startte in het voorjaar van 2017 met de herziening van dat plan met alle stakeholders. Een jaar lang gaf iedereen zijn input. De Backer legde alle puzzelstukjes samen tot een nieuw Marien Ruimtelijk Plan. Dat plan, dat van kracht gaat in 2020, bundelt alle activiteiten op onze Noordzee en loopt tot 2026.

 

Opvallend is dat er een extra zone komt van maar liefst 221 km2 voor extra windmolens in zee. De zone komt diep in zee, tegen de Franse Noordzee, op zo’n 35-40 kilometer afstand van de kust op de zones Noordhinder Noord, Noordhinder Zuid en Fairybank.

Vandaag zijn in onze Noordzee al vier windmolenparken operationeel (C-Power, Belwind, Northwind en Nobelwind) die 871 MW groene stroom produceren. Het vijfde park Rentel opent volgende maand, het zesde (Norther) wordt op dit moment gebouwd. Tegen 2020 zullen nog eens drie extra windparken gebouwd worden, goed voor in totaal 2,2 Gigawatt, het equivalent stroom dat een kerncentrale opwekt. De windmolenparken in de nieuwe zone zullen gebouw worden tussen 2020 en 2030. Tegen 2030 moeten onze windmolens in onze Noordzee maar liefst 4 Gigawatt groene stroom opwekken.

 

De Backer: “De toekomst is hernieuwbare energie. Onze Noordzee is een cruciale partner in de energietransitie die in ons land bezig is naar meer hernieuwbare energie. De wind waait immers altijd op zee. Daarom ben ik altijd al voorstander geweest om extra windmolens op onze Noordzee te bouwen. We schakelen ook over op een ander systeem om altijd de laagste prijs te garanderen voor de consument. We stappen weg van het concessiesysteem en laten spelers tegen elkaar concurreren, zodat we de windmolens altijd tegen de scherpste prijs kunnen bouwen. Ik maak me zelfs sterk dat we op termijn ook in België windparken op zee kunnen bouwen zonder enige vorm van subsidie.” 

 

Naast nieuwe windmolenparken voorziet De Backer ook extra ruimte op onze Noordzee voor commerciële en industriële zones, waar verschillende innovatieve projecten aan bod kunnen komen. De Backer: “Als wetenschapper wil ik innovatie op de Noordzee alle kansen geven. Zo kan er een project komen in de nieuwe zones voor bijvoorbeeld golfslagenergie. De golven van de Noordzee zijn natuurlijk relatief klein in vergelijking met golven van de oceaan. Maar de golven slijten minder snel.  Daarom is onze Noordzee de ideale testlocatie om energie op te wekken. Ook zijn er partners geïnteresseerd om zeewier te kweken in zee en andere vormen van aquacultuur zoals mosselen of oesters.”

 

Het Marien Ruimtelijk Plan kadert in de Noordzeevisie 2050 die onlangs werd goedgekeurd. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder