Sla navigatie over

Extra maatregelen voor huisvesting van Oekraïense vluchtelingen

Het Vlaams Parlement keurde vandaag een pakket noodmaatregelen goed voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Zo wordt de tijdelijke afwijking van de kwaliteitsnormen verlengd van 6 naar 12 maanden en zal een tijdelijk huurregime worden uitgewerkt. Daarnaast wordt ook mogelijk gemaakt dat sociale woonmaatschappijen leegstaande collectieve voorzieningen zoals bijvoorbeeld kloosters of ziekenhuizen kunnen onderverhuren en krijgen ze samen met de VMSW de opdracht om mobiele woonunits te voorzien. “Een crisis zonder voorgaande vergt ook doortastende maatregelen. De omvang van deze crisis mogen we absoluut niet onderschatten”, klinkt het bij de indieners.

De verlenging van de tijdelijke afwijking van de kwaliteitsnormen zorgt ervoor dat woningen die niet geschikt zijn voor sociale huur tijdelijk ter beschikking kunnen komen. Vlaams Parlementslid Katja Verheyen (N-VA) legt uit: “We gaan die afgeschreven woningen rudimentair opknappen om op korte termijn tijdelijke bewoning mogelijk te maken. Het zijn woningen die wachten op een grondige renovatie alvorens ze opnieuw ter beschikking gesteld kunnen worden voor sociale huurders. Er is dus geen negatieve impact voor de mensen die vandaag op de wachtlijst staan.” Het is één van de maatregelen waarmee Vlaanderen vluchtelingen een dak boven hun hoofd wil aanbieden. Verheyen benadrukt nog dat het gaat om een tijdelijke crisismaatregel en dat de kwaliteitsnormen voor sociale woningen dus niet worden verlaagd.

De indieners van het decreet benadrukken dat de omvang van deze crisis gigantisch is. “We moeten ons goed voorbereiden om de vele te verwachten vluchtelingen een menswaardig dak boven het hoofd te bieden”, klinkt het bij Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V). “We maken het voor woonmaatschappijen dan ook mogelijk om collectieve voorzieningen in huur te nemen en onder te verhuren aan vluchtelingen. Het gaat daarbij om leegstaande panden zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, woonzorgcentra en zelfs kloosters.”

Daarnaast geeft het Vlaams Parlement de regering ook de mogelijkheid om een tijdelijk huurregime in te voeren. “Daar zullen lokale besturen, collectieve voorzieningen en particulieren gebruik van kunnen maken”, zegt Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld). “We zetten ook mobiele woonunits in voor huisvesting. Daarnaast kunnen woningdelen, alternatieve woonvormen en cohousing een antwoord bieden op de tijdelijke en acute vraag naar opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Ik hoop dat de Vlaamse Regering de huidige situatie dan ook aangrijpt om de regelgeving rond woningdelen versneld uit te werken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder