Sla navigatie over

Faillissement Vlaamse Energieleverancier: Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts wil prijzenkloppers meer controleren

De afgelopen maanden houdt iedereen zijn hart vast wanneer hij een energierekening in de bus krijgt. Voor 70.000 Vlamingen komt daar nog een probleem bij. Hun energieleverancier 'Vlaamse Energieleverancier' ging failliet. Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) vindt dat we hier lessen uit moeten trekken om dergelijke faillissementen in de toekomst te vermijden: 'We moeten meer controles doen op de risico's die prijzenkloppers nemen om de prijs te drukken.'

Begin deze week vroeg de Vlaamse Energieleverancier zijn faillissement aan. In zijn vonnis van 7 december keurde de ondernemingsrechtbank van Brussel dat ook goed. Het is momenteel echter onduidelijk wat er zal gebeuren met de teveel betaalde voorschotten. Zo wordt er verwezen naar de internationale markt, de geopolitieke problemen en de posities van China en Rusland als prijsbepalende factoren. Op deze zaken hebben we vanuit Vlaanderen weinig vat.

Waar Vlaanderen wél zelf verantwoordelijkheid voor draagt, is welke leveranciers toegang krijgen tot onze energiemarkt. Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts: 'Daar is een drempel ingebouwd. Een bedrijf moet een dossier indienen als het toestemming wil krijgen. De vraag is: hoe gebeurt die opvolging tussentijds? Wordt er ook controle gedaan op de risico's die bedrijven nemen in de financieringsmechanismen die ze gebruiken om de prijs te drukken? We weten namelijk dat die risico's niet min zijn bij de prijzenkloppers van vandaag.'

Dit dossier toont volgens het liberale parlementslid aan dat we energiebedrijven beter moeten opvolgen. En dit niet alleen wanneer ze de markt betreden, maar ook gedurende de rit. We moeten tussentijds bekijken op welke manier de elektriciteit wordt aangekocht. Coenegrachts pleit voor een rapportageverplichting van het risicobeheer van energieleveranciers. Dit om faillissementen als die van Vlaamse Energieleverancier in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden.

Minister Demir gaf in haar antwoord tijdens de plenaire vergadering gehoor aan de oproep van parlementslid Coenegrachts: 'We moeten niet de illusie hebben dat we elk faillissement kunnen voorkomen, maar ik heb wel aan de VREG gevraagd om hun rol te bekijken. Zijn we misschien te soft? Moeten we hun toezichtsrol verstrengen? Moeten we extra drempels voorzien? Volgens mij moet hun rol steviger zijn, maar we zullen dat de komende weken en maanden bekijken.'

Coenegrachts is tevreden dat de minister de toezichtsrol van de VREG wil verscherpen: 'Dit is een absolute noodzaak. We moeten de bevoegdheden van de VREG uitbreiden. Maar we mogen het kind ook niet met het badwater weggooien. De liberalisering van de energiemarkt heeft ons goede dingen opgeleverd. Laat ons die markt nu beter controleren en de consument zo beter beschermen.'

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder