Sla navigatie over

Federaal parlement klaar om uit startblokken te schieten

De Conferentie van voorzitters heeft in de Kamer vanmiddag groen licht gegeven voor de opstart van de werkzaamheden.

Nieuwe verdeling commissies

Op voorstel van Kamervoorzitter Dewael worden de bevoegdheidsverdelingen van de commissies herschikt en gemoderniseerd. “In het verleden was deze verdeling niet altijd logisch. Met deze herschikking zal het efficiënter werken worden in de commissies en dit komt ook de duidelijkheid ten goede”, zegt Dewael. “Zo zal er bijvoorbeeld een nieuwe commissie Leefmilieu, Energie en Klimaat komen en dit door de overheveling van energie vanuit de commissie Bedrijfsleven. Het volledige migratiebeleid zal ook onder de commissie Binnenlandse Zaken vallen door de overheveling van het Wetboek Belgische Nationaliteit uit Justitie. Enzovoort…” Nu er een principieel akkoord is over de herschikking van de commissies, kunnen de commissies officieel worden samengesteld tijdens de volgende plenaire vergadering. In volgorde van grootte mogen erkende fracties een voor een het voorzitterschap van de commissies kiezen.

Rekenhof waakt over budget

Ook op voorstel van Kamervoorzitter Dewael zal het Rekenhof de budgettaire kost van wetsvoorstellen narekenen. “Momenteel is de ontslagnemende regering in lopende zaken en dit zonder een parlementaire meerderheid. Het parlement moet dus haar controlerende bevoegdheid uitoefenen, maar heeft ook de volle wetgevende bevoegdheid. Die komt wel met een verantwoordelijkheid. Het kan niet de bedoeling zijn dat de begroting verder ontspoort door allerlei wetsvoorstellen. Daarom laten we het Rekenhof in afwachting van een nieuwe regering en volwaardige begroting, de voorstellen doorrekenen.” Op dinsdag 9 juli vergadert de commissie Financiën en Begroting overigens over de voorlopige twaalfden en op donderdag 18 juli zal de plenaire Kamer hierover stemmen.

Werkzaamheden

De Conferentie besloot ook dat de Kamerleden vanaf heden schriftelijke vragen kunnen indienen. Na de samenstelling van de commissies kunnen ook deze tijdens het zomerreces vergaderen als dat nodig zou zijn. Sowieso starten de commissies hun reguliere werkzaamheden vanaf 1 september. Vanaf donderdag 19 september starten de plenaire vergaderingen opnieuw. Op dinsdag 8 oktober vindt ten slotte de officiële openingszitting plaats van het zittingsjaar 2019-2020.

Dewael besluit: “De Kamer is nu volledig klaar om uit de startblokken te schieten. In afwachting van een slagkrachtige federale regering, nemen wij onze verantwoordelijkheid als parlement op.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder