Sla navigatie over

Federaal parlementslid Tania De Jonge dringt aan op integrale aanpak van overlast door jongeren

 Federaal parlementslid Tania De Jonge dringt aan op integrale aanpak van overlast door jongeren

Er vonden recent opnieuw heel wat incidenten plaats waarbij jongeren ongepast en onverantwoord gedrag vertoonden. In sommige gevallen ging het nog verder en werden onder meer enkele buschauffeurs het slachtoffer van geweld. Kamerlid voor Open Vld en burgemeester van Ninove Tania De Jonge kaartte de kwestie aan bij Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden tijdens het vragenuurtje in het federaal parlement. “Het mag dan wel gaan om een kleine minderheid van mensen die zich bezondigen aan bijzonder laakbaar gedrag, ze veroorzaken veel overlast. Andere jongeren of gezinnen die willen genieten van een dagje uit worde schrik aangejaagd en zijn het slachtoffer. Net als onze veiligheidsdiensten, treinpersoneel of bus- en tramchauffeurs. We mogen dit niet aanvaarden”, aldus De Jonge.

Integrale aanpak

De Jonge wijst er op dat een integrale aanpak nodig is. Ook de ouders van de jongeren in kwestie moeten hierbij betrokken en gesensibiliseerd worden. “We hebben in dit land een probleem met een groep jongeren die zich van geen enkele regel iets aantrekt, vernielingen aanbrengt en de openbare orde verstoort. We moeten daarbij niet polariseren of stigmatiseren. Wél moeten we het probleem onder ogen zien en benoemen. Voor de recente gevallen van agressie, we hebben allemaal de beelden gezien en de getuigenissen gehoord, bestaan geen excuses.”

Rol lokale besturen 

Vanuit elk beleidsniveau moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen.

Dat geldt zeker voor de lokale besturen. En die doen dat ook! Lokale bestuurders kennen hun stad of gemeente en hebben als eerste aanspreekpunt een goede kijk op de problemen. Ze moeten daarbij wel ondersteund worden. “Ik verwijs bijvoorbeeld naar het pilootproject van het communicatiecentrum van de federale politie in Oost-Vlaanderen waarmee we in Ninove, door de inzet van camerabeelden een vechtpartij hebben vermeden vorige week. Ik roep dan ook op om de stads- en gemeentebesturen de nodige ondersteuning te bieden, zowel op gebied van inzet van personeel als financieel” aldus De Jonge.

Minister Verlinden erkent het probleem en wees in haar antwoord op een omzendbrief uit 2021 die specifiek voor recreatiegebieden en -zones een aantal mogelijkheden oplijst voor de lokale besturen om te sanctioneren. Het gaat dan bijvoorbeeld over het opleggen van een Gas-boete of een plaatsverbod.

Voor De Jonge is het duidelijk: “We zien dezelfde problemen jaar na jaar opnieuw opduiken. We moeten onze inspanningen dan ook opvoeren zodat iedereen op een normale, veilige manier van onze openbare ruimte kan genieten, zonder schrik te moeten hebben voor ongepast, asociaal en zelfs crimineel gedrag. Zelf heb ik ook al plaatsverboden opgelegd. Dat zijn telkens verregaande maatregelen maar ze zijn noodzakelijk.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder