Sla navigatie over

Federale regering beslist drie belangrijke digitaliseringsdossiers

1. Eén overheidscloud

Op voorstel van vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo keurde de ministerraad de krachtlijnen goed voor één grote Government Cloud, kortweg G-Cloud. Dat project zal verschillende ICT-diensten van de federale overheidsdiensten samenbrengen. Bedoeling is om schaaleffecten te creëren, efficiëntiewinsten te boeken en kosten te besparen. Een aantal grote overheidsdiensten stappen in in het G-Cloud programma. Op termijn zal instap verplicht worden. Binnen 6 jaar moet het gebruik van één overheidscloud leiden tot een aanzienlijke jaarlijkse besparing die kan oplopen tot 30,4 miljoen euro aan uitgespaarde ICT-kosten.

Klik hier voor meer uitleg

2. Oprichting van nieuw Digital Transformation Office

De ministerraad besliste vandaag ook de oprichting van een Digital Transformation Office. Het nieuwe kenniscentrum zal onderdeel zijn van de nieuwe FOD Beleid en Ondersteuning die de diensten van de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict, Selor en Empreva integreert. Vanaf 1 maart 2017 gaan deze organisaties verder als de FOD Beleid en Ondersteuning.

Het nieuwe Digital Transformation Office komt in de plaats van Fedict en zal het strategisch orgaan zijn binnen de federale overheid bevoegd voor digitale transformatie. Het Digital Transformation Office zal een centrum van excellentie en innovatie zijn op het gebied van de nieuwe digitale technologieën en het gebruik van gegevens.

Alexander De Croo: “Het nieuwe Digital Transformation Office wordt de spil van de digitalisering van de federale overheidsdiensten. Digitaal is het nieuwe normaal, ook voor overheden. Het Digital Transformation Office zal een strategische rol opnemen in de digitale transformatie van de federale overheid. Het zal een excellentiecentrum zijn dat digitale innovatie bij federale overheidsdiensten pusht en hen succesvol de omslag laat maken naar digitale dienstverlening. Het Digital Transformation Office zal front-end gericht zijn; gebruiksvriendelijke en toegankelijke digitale dienstverlening staat centraal.”
 

3. Digitalisering burgerlijke stand

Alle 589 gemeentelijke registers van de burgerlijke stand komen in één centrale database (Database Akten Burgerlijke Stand). Daarbij zal worden gewerkt met volledig elektronische akten die elektronisch worden ondertekend door de ambtenaar van de burgerlijke stand via eID. Zo gaan we van protocollaire akten naar uniforme documentaire akten in alle gemeenten. De dubbele archivering bij de gemeenten en de griffies van de rechtbanken wordt afgeschaft.

De digitalisering en het samenbrengen van de registers van de burgerlijke stand zal leiden tot een vereenvoudiging van een reeks procedures. Burgers moeten zich niet meer onnodig verplaatsen. Vanaf ten vroegste 1 januari 2018 kunnen ze hun akten van de burgerlijke stand in een gemeente naar keuze opvragen. In een tweede fase is er ook de mogelijkheid die te kunnen downloaden en uitprinten. Vanaf die datum zullen ook alle nieuwe akte van burgerlijke stand digitaal worden opgemaakt en opgeslagen. Dit betekent een jaarlijkse kostenbesparing van 31 miljoen euro volgens de Dienst Administratieve Vereenvoudiging.

Het project is een samenwerking van de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, de minister van Digitale Agenda, de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging. Vandaag keurde de regering de nota daaromtrent goed. Minister van Justitie Koen Geens werkt nu het voorontwerp van wet af dat de wettelijke basis zal vormen voor de vernieuwing. Minister van Justitie Koen Geens werkt het voorontwerp van wet af dat de wettelijke basis zal vormen voor de vernieuwing en de digitalisering van de burgerlijke stand. In de eerste helft van 2017 zal dit voorontwerp aan de Regering en daarna het Parlement worden voorgelegd. 

Alexander De Croo: Dit betekent een grote stap vooruit voor de digitale dienstverlening van de federale overheid. Burgers moeten hun gegevens over geboorte, huwelijk, echtscheiding overal kunnen opvragen en downloaden, waar ze zich ook bevinden. Dat is in de digitale samenleving van vandaag de normaalste zaak.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder