Sla navigatie over

Fiere Belgen? Ja! Maar geboren worden als ‘voorwaardelijke Belg’? Geen sprake van.

“De Belgische nationaliteit is iets om fier op te zijn. Fijn dat ook N-VA dat vindt. Open Vld staat uiteraard open om na te denken over manieren om het burgerschap van nieuwkomers nog te versterken. Het gaat hier over mensen die onze nationaliteit willen verkrijgen”, reageert Kamerlid Carina Van Cauter. “We verstrengden de wet al op dit vlak. Zo moet men sinds 2013 minimaal 5 jaar wettelijk op ons grondgebied verblijven, onze wetten naleven, een van de landstalen beheersen, geïntegreerd zijn, minstens 468 dagen gewerkt hebben tijdens dat 5-jarig verblijf en mogen er geen gewichtige feiten eigen aan de persoon zijn.”

 

Er kan voor de liberalen echter geen sprake van zijn te raken aan de fundamentele nationaliteitsrechten van kinderen van Belgische ouders of een Belgische ouder. “Dat is echter wel wat N-VA voorstelt”, zegt Van Cauter. “Neem nu een dochter van een koppel waarbij beide partners Belg zijn en die voor het werk een jaartje in Parijs verblijven en daar ouders worden. Dat kind zou slechts voorwaardelijk Belg zijn en op zijn of haar 18de verjaardag een burgerschapstest moeten ondergaan. Het broertje dat hier wordt geboren echter niet. Dat is niet logisch en niet wenselijk.” Hetzelfde geldt voor kinderen die hier in België geboren worden, opgroeien en één Belgische en één buitenlandse ouder hebben. Van Cauter: “Neem bijvoorbeeld een Belg die trouwt met zijn of haar Nederlands Erasmuslief. Ook hun kinderen zouden voorwaardelijk Belg zijn tot hun 18de en dan moeten slagen voor een test. Voor dergelijke uithollingen van het nationaliteitsrecht passen wij.”

 

Van Cauter stipt aan dat we wel moeten inzetten op de aanpak van schijnerkenningen van Belgische kinderen door allochtone vaders, om zo via gezinshereniging onterecht verblijf op het grondgebied en voorts de nationaliteit te verwerven.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder