Sla navigatie over

Financiën en Ontwikkelingssamenwerking trekken voortaan samen op bij Wereldbank

De vroegere regeling, vastgelegd in een Koninklijk Besluit van 12 november 2001, kwam erop neer dat de inhoudelijke bevoegdheid over de Wereldbankgroep bij de minister van Financiën lag, terwijl de minister van Ontwikkelingssamenwerking enkel de budgetten aanleverde. Daar komt nu verandering in. De inhoudelijke bevoegdheid wordt voortaan gedeeld. De Belgische bijdragen aan de instellingen zullen zoals vroeger worden ingeschreven op de begroting van Ontwikkelingssamenwerking, en in samenspraak met Financiën worden beheerd. De gedeelde voogdij laat toe om de ontwikkelingsexpertise en de terreinkennis van het Belgisch ontwikkelingsbeleid te combineren met de financiële en bancaire expertise van Financiën.
 
Belangrijkste multilaterale partnerorganisatie

Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking: “Het is belangrijk dat we vanuit het Belgisch ontwikkelingsbeleid onze band met de Wereldbankgroep versterken. De Wereldbank is de grootste wereldwijde actor op het vlak van internationale ontwikkeling en één van onze belangrijkste multilaterale partners. Ook in de partnerlanden van de Belgisch ontwikkelingsbeleid is de Wereldbank bijzonder actief om extreme armoede te bestrijden en inclusieve economische groei te stimuleren. Het is dan ook belangrijk dat onze Belgische expertise en knowhow meer bij de Wereldbank aan bod komen. Met deze gedeelde bevoegdheid maken we dat mogelijk.”
 
Johan Van Overtveldt, minister van Financiën: “De stap naar een gedeelde voogdij is de logica zelve, en het versterkt de positie van België op internationaal vlak vanuit meerdere opzichten. Zo zullen de Asian Development Bank en de Inter-American Development volledig onder de bevoegdheid van Financiën komen.  Deze regio’s zijn op economisch vlak bijzonder dynamisch. We moeten trachten meerwaarde te bieden voor onze bedrijven die met deze ontwikkelingsbanken en deze regio’s willen samenwerken.  Naast het ontwikkelingsbeleid is er dus ook een economische component die opportuniteiten biedt.”

Gelijke partners
Om de rol van Ontwikkelingssamenwerking extra in de verf te zetten zal de minister van Ontwikkelingssamenwerking worden benoemd tot alternate governor voor België bij de Wereldbank-instellingen, een functie die tot nu toe werd waargenomen door de gouverneur van de Nationale Bank. Vanaf 1 juli 2017 zal de minister van Ontwikkelingssamenwerking ook de Belgische vertegenwoordiger bij de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) aanduiden, belangrijk om vanuit het Belgisch ontwikkelingsbeleid mee het beleid van de IDA te kunnen sturen.
 
De bevoegdheid voor de African Development Bank en voor het African Development Fund zullen volledig naar Ontwikkelingssamenwerking overkomen, een logische keuze gezien de focus van het Belgisch ontwikkelingsbeleid op Afrika. De Asian Development Bank, het Asian Development Fund en de Inter-American Development Bank gaan volledig over naar Financiën.
 
De administraties Financiën en Ontwikkelingssamenwerking zullen gezamenlijk de Belgische belangen bij de Wereldbank behartigen en bijvoorbeeld samen deelnemen aan de onderhandelingen over wedersamenstellingen van fondsen en kapitaalverhogingen. Deze samenwerking op voet van gelijkheid moet het mogelijk maken ten volle te profiteren van de aanvullende competenties bij beide administraties, waarbij Financiën met name financiële expertise inbrengt en Ontwikkelingssamenwerking knowhow inzake het internationaal ontwikkelingsbeleid

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder