Sla navigatie over

Financiering kinderpsychiatrie wordt bijgestuurd

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Het betreft geen besparing maar wel een interne verschuiving.  Het geld blijft in het algemene ziekenhuisbudget zodat het elders, maar ook in de kinderpsychiatrie, voor andere patiënten en zorgverstrekkers kan gebruikt worden.”

De ziekenhuisfinanciering hield tot nu toe geen rekening met de mogelijkheid van gedeeltelijke opnames; de dag- en nachtplaatsen. Als gevolg van dit hiaat in de wetgeving werden de dagplaatsen in de kinderpsychiatrie, de zogenaamde “kleine k-bedden”, al die jaren gefinancierd als opnameplaatsen die 24 uur bezet zijn of dubbel betaald. Maggie De Block: “We moeten elke euro zo goed mogelijk besteden ten voordele van onze patiënten. We passen de financiering nu stapsgewijs aan en die bijsturing is gespreid over drie jaar. 

Minister De Block vraagt intussen aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen advies over het personeelsaantal dat nodig is in de kinderpsychiatrie zodat de normen kunnen verduidelijkt en eventueel aangepast worden.

Minister De Block heeft vorige vrijdag 30 juni bij koninklijk besluit ook het moratorium opgeheven op plaatsen in de kinderpsychiatrie. Hierdoor is het onder andere mogelijk bedden te heroriënteren naar kinderpsychiatrie in de algemene ziekenhuizen. In 2016 was beslist dat in de algemene ziekenhuizen geen bijkomende bedden/plaatsen mochten worden gecreëerd, in geen enkele discipline. 

25 miljoen extra per jaar
Maggie De Block heeft bij bij het begin van deze legislatuur fel ingezet op de verbetering van de kinderpsychiatrie, in nauwe samenwerking met de gemeenschappen en gewesten. Op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 30 maart 2015 is een nieuw beleid voor de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren goedgekeurd.

Hoofddoel is ervoor zorgen dat jongeren de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats krijgen. Er zijn netwerken en mobiele teams gecreëerd waarbij de focus ligt op betere afstemming en samenwerking, op  expertise-uitwisseling en op andere manieren van zorg. Door mobiele teams worden jongeren bijvoorbeeld vaker thuis geholpen zodat ze niet hoeven opgenomen te worden.
Minister De Block investeert jaarlijks 25 miljoen euro extra in dit nieuwe beleid.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder