Sla navigatie over

Flexi-jobs en goedkopere overuren vanaf 1 oktober 2015

Voltijds ingeschreven horecawerknemers zullen jaarlijks 300 goedkope overuren kunnen doen. Bruto is daarbij gelijk aan netto. Noch werkgever, noch werknemer betalen er lasten op. Die goedkope overuren komen er niet alleen voor restaurants, maar ook voor alle andere horecazaken. Er geldt geen verplichte inhaalrust, de overuren mogen gewoon uitbetaald worden. In zaken met een witte kassa zullen werknemers zelfs 360 goedkope overuren zonder inhaalrust mogen presteren. Door de maatregel zal men het hele jaar door ongeveer 45 uur per week kunnen werken. 

Zowel de flexi-jobs als de nieuwe regeling voor de overuren gaan in op 1 oktober 2015 en daarmee komt de regering haar engagementen in het regeerakkoord na. Vandaag zijn er al 1.248 kassa’s op vrijwillige basis operationeel en het aantal kassa’s zal volgend jaar toenemen tot meer dan 20.000. 

‘We komen tegemoet aan de vraag van de horeca om het aantal overuren op te trekken in de richting van het maximum door Europa toegelaten aantal. Voor die overuren geldt bovendien dat bruto gelijk is aan netto’, zegt staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein. ‘De regering houdt zich zo aan haar engagement om een erg arbeidsintensieve sector als de horeca te ondersteunen in ruil voor een algemene verwitting. Dat is in het belang van iedereen. De staat krijgt meer inkomsten, wat op termijn tot lagere lasten leidt. Werkgevers kunnen hun personeel flexibel en aan een voordelig tarief inzetten, want de kost van een wit overuur halveert. En werknemers bouwen sociale rechten op én houden netto meer over. Zo zorgen we dat werken loont.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder