Sla navigatie over

Flexi-jobs uitgebreid naar detailhandel en gepensioneerden

Het stelsel van de flexi-jobs is in de horeca een succes gebleken. De uitbaters vinden eindelijk personeel om in te zetten tijdens piekmomenten, en de flexi-jobbers (ondertussen zijn er al ongeveer 30.000) kunnen onbelast bijverdienen bovenop hun hoofdinkomen. Terwijl de oppositie beweerde dat dit inkomsten voor de sociale zekerheid zou ondermijnen, stegen de RSZ-inkomsten net met 18 miljoen euro. Vanuit andere sectoren kwam al snel de vraag om ook van dit handig systeem gebruik te kunnen maken.

Dat kan vanaf deze maand. Vanaf nu kan men ook in de detailhandel werken met flexi-jobs. Daaronder vallen onder meer bakkers, slagers, grootwarenhuizen, ketens, buurtsupermarkten, kappers… Philippe De Backer: “Deze mensen zijn vragende partij voor flexi-jobs. Het zijn vaak de kleine winkels die snel en efficiënt mensen willen inzetten tijdens piekmomenten. De flexi-job is dan ideaal.” Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) reageert tevreden. "Wij dringen allang aan om het systeem van flexi-jobs uit te breiden naar andere sectoren", zegt woordvoerder Sven Nouten. "Het is een ideale manier om personeelstekorten op te vangen.”

Ook gepensioneerden kunnen voortaan met een flexi-job aan de slag. Hieronder vallen alle personen die een ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen of een ander als zodanig geldend voordeel genieten op het einde van het tweede kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van tewerkstelling (T-2). Voor mensen die nog maar pas op pensioen zijn, zal daardoor de voorwaarde van 4/5 tewerkstelling in kwartaal T-3 nog spelen tijdens de eerste twee kwartalen van het pensioen.

Voorbeeld: een werknemer die heel 2017 halftijds werkte en op 1 januari 2018 met pensioen gaat, zal pas vanaf 1 juli van dat jaar een flexi-job kunnen uitoefenen. Tijdens de eerste helft van het jaar 2018 voldoet hij immers niet aan het statuut van gepensioneerde in kwartaal T-2, noch aan de voorwaarde van 4/5 tewerkstelling in T-3.

Naast gepensioneerden kunnen uiteraard ook werknemers voortaan flexi-jobben in de detailhandel. Daarvoor geldt dezelfde voorwaarde als bij de horeca, namelijk gedurende minstens drie kwartalen minstens vier vijfde gewerkt hebben bij een andere werkgever.

De flexi-jobbers betalen geen belastingen op hun flexi-loon, maar bouwen wél sociale rechten op. Het nettoloon is dus gelijk aan het brutoloon. De werkgever betaalt een RSZ-bijdrage van 25%.

Staatssecretaris Philippe De Backer is tevreden: “Met de uitbreiding van de flexi-jobs slaan we twee vliegen in één klap. We maken de arbeidsmarkt flexibeler, waardoor wie wil werken, makkelijker aan het werk kan. En we geven de talrijke zelfstandigen en kmo’s in de handel extra zuurstof, om in te spelen op de vragen van de klant of de productie. Daardoor creëren we groei en jobs, de beste garantie voor een gezonde begroting!”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder