Sla navigatie over

Fonds Medische Ongevallen op kruissnelheid in 2015

Minister De Block: “Het is ook duidelijk dat de patiënt stilaan zijn weg vindt naar het Fonds Medische Ongevallen en dat is een goede zaak want nu kunnen patiënten in zeer moeilijke, delicate situaties toch verhaal halen als er tijdens een medische procedure iets fout is gelopen.
  
Het Fonds Medische Ongevallen heeft een beslissing getroffen in 136 dossiers van de 365 die momenteel afgesloten zijn. Ofwel is beslist dat een zorgverstrekker verantwoordelijk is voor een medisch ongeval of niet. Ofwel is beslist dat een medisch ongeval plaats heeft gevonden maar dat er geen verantwoordelijke kan worden aangeduid. Voor tien van die 136 dossiers loopt een procedure voor het toekennen van een schadevergoeding. De 229 andere dossiers zijn afgesloten meestal nadat ze onontvankelijk zijn verklaard. Negen van de 2583 dossiers waren eenvoudige informatieverzoeken.
 
Experten

Het Fonds Medische Ongevallen is opgericht door de wet van 1 april 2010 en is vanaf dat ogenblik bevoegd voor medische ongevallen. De dienst kon pas in september 2012 operationeel aan de slag nadat de nodige uitvoeringsbesluiten gepubliceerd waren. Het heeft daarop enige tijd geduurd eer het personeelskader kon worden ingevuld en het is bijzonder moeilijk gebleken om een netwerk met experten samen te stellen.
 
Artsen die uiterst gespecialiseerd zijn zoals neurochirurgen of gynaecologen aarzelden om op te treden als deskundige. Het FMO heeft deze situatie intussen opgelost door deze specialisten samen te laten werken met artsen die gewoon zijn van expertises uit te voeren. Deze knelpunten hebben de werking van het FMO vertraagd maar het RIZIV stelt alles in het werk om het personeelskader voort aan te vullen zodat maandelijks 100 dossiers behandeld kunnen worden. Het Fonds telt nu 30 personeelsleden en rekruteert nog 15 nieuwe werknemers.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder