Sla navigatie over

Fractieleider Willem-Frederik Schiltz: “Dringend duidelijkheid nodig over opvang kinderen wanneer ouders terug gaan werken maar scholen nog niet open zijn”

Momenteel combineren heel wat ouders thuiswerk met pre-teaching voor hun kinderen; een vaak moeilijke situatie. Vandaag kwam aan het licht dat een aantal sectoren misschien terug aan de slag kan vanaf ten vroegste begin mei. Tegelijkertijd viel te lezen dat scholen hun deuren pas midden-mei zullen openen. Willem-Frederik Schiltz, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement, is hier bezorgd over en roept tijdens de plenaire vergadering op om duidelijker te zijn over waar ouders gedurende die periode terecht kunnen met hun kinderen. “Opnieuw gaan werken in combinatie met pre-teaching is onmogelijk zonder opvang. De bezorgdheden hierover zorgen voor heel wat bijkomende stress. Zo dreigt pre-teaching een negatieve impact te hebben op het welzijn van gezinnen die het al moeilijk hebben, alsook te zorgen voor schoolachterstand bij bepaalde leerlingen en groeiende ongelijkheid tussen scholieren. Een duidelijk stappenplan bij het heropenen van de scholen is dan ook cruciaal”, zegt Willem-Frederik Schiltz.

Al meer dan 5 weken proberen heel wat ouders thuiswerk te combineren met de opvang van hun kinderen. Deze week kwam daar het pre-teachen bij, wat vaak geen evidentie is. Een gelekte nota gaf ouders vandaag het vooruitzicht dat ze misschien opnieuw aan de slag kunnen vanaf ten vroegste begin mei. Tezelfdertijd werd de boodschap gegeven dat hun kinderen pas vanaf midden-mei opnieuw naar school zullen kunnen. Liberaal fractieleider in het Vlaams Parlement, Willem-Frederik Schiltz, is hier bezorgd over en roept nu op om met een duidelijk stappenplan naar buiten te komen. “Onderwijs is een cruciale schakel in onze maatschappij. Ouders kunnen niet thuis leraar zijn en tegelijkertijd gaan werken. Er moet dan ook worden nagedacht over waar ouders terecht kunnen met hun kinderen. In een crisis als deze is het van kapitaal belang om perspectief te bieden en een duidelijk traject af te spreken. Ouders hunkeren daarnaar”, zegt Schiltz.

“Ik probeer op vandaag, net zoals meer dan 1 miljoen anderen in Vlaanderen, om mijn kind thuis aan zijn schoolwerk te zetten. Als ik dan zou vernemen dat de school van mijn kind ‘mogelijk’ opnieuw de deuren opent vanaf midden-mei, moet ik dan naar mijn werkgever bellen om te zeggen dat ik ‘mogelijk’ pas dan kan komen werken? Moet mijn werkgever dan naar zijn leveranciers en klanten bellen om mee te delen dat hij ‘mogelijk’ pas vanaf midden-mei terug actief zal worden? We beseffen allemaal dat we ons in een zeer moeilijke situatie bevinden en dat het volledig openstellen van scholen nu niet aan de orde is omdat we daarmee een terugval riskeren. Ik denk echter wel dat we snel duidelijkheid moeten geven, aan scholen én aan ouders. Zij stellen zich de vragen: welke scholen gaan open?, wanneer? en waarom? Mensen hebben nood aan antwoorden om door te bijten”, aldus Schiltz.

De liberale fractieleider staat ook specifiek stil bij kleuters. Is er plaats voor hen voorzien in de opvang, wat te doen indien er een toevloed aan aanvragen binnenkomt, hoe zit het met de social distancing,…?

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kon in de plenaire vergadering geen antwoord formuleren op de oproep noch op de vragen van fractieleider Schiltz.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder