Sla navigatie over

Fractievoorzitter Dewael evalueert hearings : “inleidende uiteenzetting nuttig, maar geen voorleessessie”

Dat staat in een evaluatie door de Vlaamse liberalen van de hearings van de ministers en staatssecretarissen die de voorbije weken in het federaal parlement hebben plaatsgevonden en waarover Open Vld-fractieleider Patrick Dewael de conclusies heeft overgemaakt aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke. Open Vld beoordeelt die hearings als "globaal positief", maar ziet ook ruimte voor verbetering. De meeste van die elementen slaan op de organisatie van de werkzaamheden. 

 

Dewael merkt op dat de regeringsleden op verschillende manieren invulling gaven aan de inhoud van de beleidsverklaring, waarbij sommigen zich beperkten tot het hernemen van de tekst van het regeerakkoord. Het lijkt hem daarom wenselijk om in de toekomst te streven naar een afspraak over de minimale inhoud van de verklaringen. 

 

Ook de presentaties zelf liepen uiteen. "Sommige regeringsleden beperkten zich tot het integraal voorlezen van de beleidsverklaring, wat uiteraard niet de bedoeling kan zijn indien deze reeds vooraf op papier is meegedeeld", schrijft Dewael. "Het lijkt ons nuttig dat het regeringslid de hoorzitting begint met een inleidende uiteenzetting, maar deze moet dienen om op een gebalde manier de beleidsvisie voor te stellen en niet om de voorleeskwaliteiten van de minister of staatssecretaris te kunnen evalueren". 

 

De liberale fractieleider vindt ook dat de spankracht van het debat afnam door het ontbreken van een spreektijdbeperking. Dat leidde er immers toe dat het regeringslid vaak pas na enkele uren kon antwoorden. 

 

Dewael herinnert eraan dat de hearings moesten passen binnen de grondwettelijke regels, waarbij de Kamer geen formele rol heeft bij de benoeming van regeringsleden. (Bron : Belga)

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder