Sla navigatie over

Francesco Vanderjeugd op OESO-bijeenkomst in Parijs

Vorige week vond in Parijs een internationale conferentie plaats van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) waarop parlementaire delegaties uit de 35 lidstaten werden uitgenodigd. Namens het Vlaams Parlement nam Vlaams Volksvertegenwoordiger Farnecsco Vanderjeugd deel. Tijdens de conferentie werden belangrijke thema’s zoals digitalisering, migratie, genderpolitiek en democratie besproken.

De OESO komt in verschillende samenstellingen samen; soms zijn het ministers van de lidstaten die over een bepaald thema samenzitten, andere keren zijn het parlementsleden uit de verschillende nationale parlementen die over bredere thema’s debatteren. “Beslissingen worden er niet genomen, maar het biedt wel de mogelijkheid om kennis uit te wisselen met andere parlementsleden of met de experten van de OESO,” zegt Vanderjeugd.

Actuele thema’s

Tijdens de afgelopen zitting stonden enkele maatschappelijke uitdagingen op de agenda. “Actuele thema’s zoals de invloed van de digitalisering op onze arbeidsmarkt of de vraag naar maatschappelijk ondernemen, werden besproken. Tijdens dit debat kaartte ik de schande van het bestaan van ‘sweatshops’ in de textielsector aan, waar arbeiders in mensonwaardige omstandigheden moeten werken,” zegt Vanderjeugd. “Ook hier heeft de internationale gemeenschap een verantwoordelijkheid in te dragen.”

Verder kwamen migratie en integratie aan bod. “Het belang van educatie om tot integratie te komen, werd daarbij meermaals onderstreept door de verschillende mensen rond de tafel. Ook verschillende pistes voor het versterken van de democratie en het herwinnen van het vertrouwen van burgers werden uitvoerig besproken,” zegt Vanderjeugd. “Afsluiten werd gedaan met een topic dat zelfs in de OESO-landen jammer genoeg nog veel aandacht nodig heeft: gendergelijkheid.”

Best practices

“Heel wat van de ideeën die er ter sprake kwamen zal ik zeker meenemen in mijn parlementair werk en mijn politiek engagementen in de toekomst. Als er één conclusie is die ik durf trekken, dan is het dat er enkel vooruitgang kan worden geboekt, als democratieën openstaan voor best practices van andere landen,” besluit Vanderjeugd.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder