Sla navigatie over

Freya Saeys: “Aantal daklozen in kleine en middelgrote Vlaamse gemeenten stijgt”

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid, en Gezin voerde een onderzoek uit dat een nulmeting van de dak -en thuislozenpopulatie in Vlaanderen beoogt. De onderzoekers telden minstens 5.378 dak -en thuislozen. Volgens de studiegroep van de KU Leuven is dat zelfs nog een onderschatting. “Dakloosheid komt vooral voor in grote steden. Terwijl we de voorbije jaren fel geïnvesteerd hebben in die steden inzake winteropvang, denk maar aan Gent en Antwerpen, merken we vandaag ook een toename van het aantal daklozen in middelgrote en kleine gemeenten,” reageert Saeys.

Slechts 35% van de mensen die recht hebben op een leefloon, neemt het op

Mensen die in armoede leven kennen te weinig hun rechten. “Slechts 35% van de mensen die recht hebben op een leefloon nemen het ook effectief op,” zegt Saeys. Velen weten niet dat ze recht hebben op een werkloosheidsuitkering of op het Omnio statuut. Daarvoor zijn er verscheidene oorzaken. Saeys: “Eén ervan is dat ze gewoon de informatie niet krijgen, of als ze deze ontvangen, deze onvoldoende begrijpen.” Het onderzoek toont de nood aan van een meerjarenplan dat concreet vastlegt welke rechten automatisch toegekend worden en hoe mensen beter op de hoogte zullen gebracht orden van hun rechten.

Samenwerken met de andere beleidsniveaus

De bevoegdheid Armoedebestrijding is vandaag verspreid over de verschillende beleidsniveaus, vandaar dat Vlaams Volksvertegenwoordiger Saeys het belang van samenwerking benadrukt: “Housing First is een succesvol initiatief dat federaal werd opgestart door Maggie De Block tijdens de vorige legislatuur en zo’n project verdient verder opgevolgd te worden,” zegt Saeys.

De minister benadrukte het belang van de samenwerking met het federale niveau en omschreef Housing First als een zeer waardevol project. Minister Homans zal dan ook vanuit haar bevoegdheid Wonen de lokale huisvestingsmaatschappijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. “Het is alvast zeer positief dat de minister wil samenwerken met de federale collega’s,” besluit Saeys. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder