Sla navigatie over

Freya Saeys: "Gebruik eenvoudige HPV-test voor opsporing baarmoederhalskanker"

Er bestaat een duidelijk verband tussen baarmoederhalskanker en de aanwezigheid van een lokale infectie met het humaan papillomavirus (HPV), dat seksueel wordt overgedragen. Een screening met de HPV-test, die het virus opspoort, beschermt vrouwen ouder dan 30 jaar beter tegen baarmoederhalskanker dan het klassieke uitstrijkje of PAP-test, en dit aan een lagere kostprijs. “Zo hoeft de HPV-test maar om de vijf jaar worden afgenomen, dit terwijl de PAP-test driejaarlijks moet worden afgenomen”, zegt Saeys.

Nederland

In Nederland wordt vanaf 1 januari 2016 het bevolkingsonderzoek naar HPV ingevoerd. Vrouwen die worden uitgenodigd voor een uitstrijkje, worden vanaf dan getest op een besmetting met het humaan papillomavirus (HPV). Vrouwen krijgen vanaf 2016 ook de mogelijkheid het uitstrijkje zelf thuis te doen. Uit een onderzoek van het universitair medisch centrum in Nijmwegen blijkt dat dit de deelname aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker flink kan vergroten. “De beschikbaarheid van een zelftest zou 1/3 van de niet-deelnemende vrouwen alsnog kunnen overhalen om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek”, aldus Saeys.

Vlaanderen

Vlaanderen is bevoegd voor de preventie van baarmoederhalskanker. Met het invoeren van de HPV-test kan over een levensduur van 100.000 vrouwen bijna 15 miljoen euro worden bespaard, doordat er minder vaak moet worden gescreend en er minder kankers moeten worden behandeld. Buiten het feit dat de test efficiënter is en slechts om de vijf jaar moet gebeuren kan er volgens Saeys ook ingezet worden op vrouwen die nu buiten het bevolkingsonderzoek vallen. “Omwille van de schroom en ongemak stellen we vandaag helaas een lage participatiegraad vast. De mogelijkheid tot het aanbieden van een zelftest zou echter vele niet-deelnemende vrouwen alsnog kunnen overtuigen”, besluit Saeys.

De minister bevestigde in het Vlaams Parlement dat hij niet alleen de aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zou meenemen in het actieplan, maar ook het experiment met de zelftest. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder