Sla navigatie over

Freya Saeys: “Geef steden en gemeenten betere instrumenten in aanpak kinderarmoede”

Volgens cijfers uit het Jaarboek 2014 Armoede en uitsluiting van het centrum OASeS van de Universiteit Antwerpen blijkt dat anno 2014 11% van de Vlaamse gezinnen moet rondkomen met een inkomen onder de nationale armoederisicodrempel (alleenstaanden: €1.074 en koppels met twee kinderen: € 2.256). Het armoederisico ligt beduidend hoger voor kinderen in eenoudergezinnen (28%) en kinderen in gezinnen waar niemand werkt (69%) of waar er slecht beperkt wordt gewerkt (52%). “Het verband tussen kinderarmoede en gezinnen zonder inkomsten uit arbeid is overduidelijk. Een kind groeit alleen maar op in armoede omdat het in een arm gezin leeft, armoede is van de ouders en niet van de kinderen,” reageert Saeys.

Aanbod Huizen van het Kind ontoereikend

De Huizen van het Kind kunnen een krachtig instrument zijn in de strijd tegen Kinderarmoede. Ze zijn immers toegankelijk voor alle gezinnen en net daardoor kunnen ze een belangrijke rol spelen in functie van gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Saeys vraagt zich af vraag welke middelen de lokale overheden zullen krijgen om het aanbod te creëren. “Vandaag hebben steden een consultatiebureau van de Huizen van het Kind op hun grondgebied, maar landelijke gemeenten niet altijd”, stelt Saeys vast. “Bovendien zijn voorzieningen gelegen in één deelgemeente veel minder bereikbaar voor bewoners van een andere deelgemeente, omdat het openbaar vervoer er niet goed is.”

Daarom pleit Saeys voor een aanpak die verschillend kan zijn voor steden en landelijke gemeenten. “Door bijvoorbeeld reeds afwijkingen te voorzien inzake infrastructuurvereiste voor de landelijke gemeenten kunnen we ervoor zorgen dat ze de mensen beter kunnen bereiken,” zegt Saeys. De minister erkent de regierol van de lokale besturen voor armoedebestrijding en zal bekijken hoe de lokale regierol versterkt kan worden zodat de lokale besturen hun rol en verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen.

Zo vroeg mogelijk ingrijpen

Freya Saeys vindt het positief dat het Vlaams Regeerakkoord de strijd tegen kinderarmoede vooruit schuift als prioriteit binnen het armoedebestrijdingsbeleid. “Gezien achterstelling immers reeds ontstaat al van vóór de geboorte, is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te kunnen ingrijpen in de levensomstandigheden waarin het kind wordt geboren. Vaak gaat dit om gezinnen zonder inkomsten uit arbeid, en de remediëring hier is dan ook werk gecombineerd met tools voor die gezinnen om ontplooiingskansen van hun kinderen te vrijwaren”, aldus Saeys.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder