Sla navigatie over

Freya Saeys vraagt extra aandacht voor jonge moeders met postnatale depressie

Vrouwen worden geacht gelukkig te zijn naar aanleiding van de geboorte van hun kind. Helaas leert de realiteit dat jonge mama’s al te vaak de pedalen verliezen, de controle kwijt spelen over hun leven en vaak ook de combinatie arbeid en gezin niet meer georganiseerd krijgen. “Teveel jonge moeders krijgen te kampen met een postnatale depressie en geraken daardoor geïsoleerd. Ze zoeken geen of veel te laat hulp, wat grote risico’s inhoudt voor zowel moeder als kind”, aldus Saeys.

Saeys wil het taboe over postnatale depressies doorbroken, zowel bij vrouwen als bij hulpverleners. “Vrouwen moeten weten dat postnatale depressie voorkomt, dat ze niet alleen zijn, en dat dit niet hun fout is,” zegt Saeys die zelf huisarts is. Vandaag wordt er onvoldoende ingezet op screeningsinstrumenten. Hulpverleners moeten ook leren om signalen op te pikken en hiermee aan de slag te gaan. “Nochtans zijn er voldoende onderzoeksresultaten die aantonen dat een systematische screening van zwangere vrouwen op psychische problemen heel wat lange-termijn problemen voor moeder en kind kunnen voorkomen”, zegt Saeys.

Succes facebookgroep bewijst vraag naar extra aandacht

Onlangs raakte bekend dat twee jonge moeders de facebookgroep ‘Gentlemom’ hebben opgericht. “Op korte tijd kreeg die groep meer dan 4.000 ‘likes’. Dit toont aan dat het onderwerp wel degelijk leeft bij de bevolking,” zegt Saeys. Ze ondervroeg  daarom Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, hierover in het Vlaams Parlement. “Er moet extra aandacht komen voor postnatale depressies. De oplossing voor het probleem is er vooral één van detectie en gevoeligheid voor de problematiek. Dit hoeft niet noodzakelijk veel geld te kosten. Het zal in tegendeel niet alleen veel geld besparen, maar vooral veel droefheid bij pas bevallen vrouwen wegnemen”, zegt Saeys. De minister beloofde alvast na te gaan of en welke extra maatregelen kunnen genomen worden. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder