Sla navigatie over

Gabriëls en Lahaye-Battheu: “Maximaal inzetten op automatisering inning verkeersboetes”

Katja Gabriëls ondervroeg vanmiddag justitieminister Geens over de verwerking van snelheidscontroles. “Politiediensten en vooral de parketten kunnen niet volgen met alle overtreders te beboeten. Daarom dat sommige zones de tolerantie aanzienlijk opdreven, wat voor een ongelijke behandeling zorgde. De nieuwe uniforme tolerantie van 6km/u werkt die ongelijkheid weg, maar de maandelijkse flitsquota die daaruit voortvloeien, resulteren dan weer in straffeloosheid”, aldus Gabriëls in de plenaire zitting. “Hardrijders moeten gewoon beboet worden, op elk moment, en overal in het land op een uniforme manier.”

 

Gabriëls stelt daarom voor om het innen van de penale boetes zoals snelheidsboetes volledig te digitaliseren en te automatiseren. “Op die manier kunnen alle boetes verwerkt worden en heb je niet langer quota nodig. Daarnaast is dit een grote ontlasting van de politie en de parketten. Zij kunnen zich bezighouden met hun echte kerntaken”, aldus Gabriëls. Het Kamerlid verwees eveneens naar het wetsvoorstel van Open Vld waarin wordt voorgesteld om de inning van boetes vervolgens uit te besteden aan de privé. Dat is mogelijk omdat het een louter administratieve taak betreft.

 

Justitieminister Geens verwees in zijn antwoord naar lopende projecten om de inning van boetes te optimaliseren en zodoende de parketten te ontlasten. Het gaat dan onder meer om het innen van achterstallige boetes via de belastingteruggave of het inzetten van ANPR-camera’s om openstaande boetes van buitenlanders op te sporen en hen tot onmiddellijke betaling te dwingen. In 2013 liep een proefproject waarbij de politie via het ANPR-systeem van de douane toegang kreeg tot de databank van de penale boetes bij de FOD Financiën.

 

Sabien Lahaye-Battheu ondervroeg minister Jambon hierover eind mei in de commissie Binnenlandse Zaken. Ze stelde voor om de politie 10% van de geïnde achterstallige boetes toe te kennen als compensatie voor de geleverde inspanning. Minister Jambon antwoordde dat hij onderzoekt om de politie een gerichte toegang via de zogenaamde blacklists te geven tot de openstaande boetes bij de FOD. Hij wil het idee van Lahaye-Battheu onderzoeken om de politie te vergoeden voor het helpen bij het innen van achterstallige boetes en zal dit opnemen met de ministers van Justitie en Financiën. Minister Jambon erkende overigens, net zoals Open Vld, dat het innen van penale boetes een puur administratieve, niet-politionele aangelegenheid is die niet tot de kerntaken behoort.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder