Sla navigatie over

Gabriëls: “Nood aan een humaan Europees migratiebeleid”

Afgelopen weekend verdronken meer dan 700 bootvluchtelingen op weg van Libië naar Europa. “Dit drama is onbeschrijflijk: honderden mensen zoals wij, op zoek naar een beter leven – of beter gezegd een leven -, die sterven in de meest gruwelijke omstandigheden”, zei Gabriëls.

 

Zowel de federale regering als Europa stelden meteen na de ramp maatregelen voor. Deze zullen volgens het Kamerlid de ergste noden op het terrein lenigen: “Vooreerst moeten we de mensensmokkelaars stoppen die miljoenen verdienen aan de trafiek van wanhopigen. Daarnaast moeten patrouilles en reddingsmissies op de Middellandse Zee vermijden dat er nog meer slachtoffers verdrinken. Tot slot moeten we de mensen die vluchten voor terreur, oorlog en uitzichtloze situaties hier in humane omstandigheden kunnen opvangen.”

 

Maar dit zijn slechts maatregelen op korte termijn, waarschuwt Gabriëls. “We moeten tegelijkertijd op Europees niveau en in België werk maken van structurele oplossingen.” Het Kamerlid denkt daarbij aan een Europees migratiebeleid de naam waardig, met een werkend systeem van bluecards voor economische migranten, een solidaire verdeling van vluchtelingen, asielaanvragen in het land van herkomst, lokale opvang van vluchtelingen, economisch stimulerende ontwikkelingssamenwerking enzovoort. “Wij zijn er als liberalen van overtuigd dat migratie een positief verhaal kan zijn.”

 

Gabriëls informeerde bij minister van Buitenlandse Zaken Reynders op welke termijn België haar aangekondigde maatregelen op het terrein kan uitvoeren. Daarnaast vroeg ze de hele regering om op Europees niveau het debat over de structurele en lange termijnoplossingen aan te trekken.

 

Minister Reynders overliep de plannen van de Belgische regering en bevestigde dat ze op zeer korte termijn kunnen worden uitgerold. Zo staat het marineschip klaar om naar de Middellandse Zee te vertrekken, kunnen we 250 extra resettlement-vluchtelingen opvangen, het extra personeel voor Frontex leveren en de ontwikkelingssamenwerking versterken. Daarnaast bevestigde de minister de nood aan een globale strategie om de structurele problemen zoals armoede, klimaatverandering, voedselschaarste, conflictsituaties… aan te pakken. Die problemen maken dat mensen hun land ontvluchten. Tegelijkertijd moet de EU werken aan haar migratieplan.

 

“De regering toont haar daadkracht om de kritieke situatie te ontmijnen en komt tegemoet aan de humanitaire noden. Maar het werk begint pas. Samen met onze Europese partners moeten we een positief migratiebeleid uittekenen, en de problemen in landen van herkomst aanpakken”, besloot Gabriëls.

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder