Sla navigatie over

Gabriëls stelt noodzakelijke vragen bij toegangsverbod Tomorrowlandbezoekers

De federale politie heeft een screening uitgevoerd van alle 400.000 bezoekers van Tomorrowland dat volgende week plaats vindt. Hun naam werd gecontroleerd in de Algemene Nationale Gegevensbank en met seiningen van Inter- en Europol. Dit gebeurde op vraag van de gemeenten Rumst en Boom. 37 Belgen kregen de boodschap dat ze niet langer welkom zijn op de festivalweide.

 

Katja Gabriëls stelde tijdens het vragenuurtje in de Kamer een aantal pertinente en noodzakelijke vragen aan Binnenlandminister Jambon en staatssecretaris voor de privacy De Backer.

 

“Het is niet duidelijk of de politie wel zo’n massale screening van alle bezoekers mag doorvoeren. Bestond hier een wettelijke basis voor? De Privacycommissie betwijfelt dit”, klonk het. “Daarnaast is het niet duidelijk op basis van welke criteria bezoekers werden uitgesloten. De aanleiding is de terreurdreiging, maar we horen dat de geweigerde personen voor andere feiten bekend stonden of er in het verleden verdacht van werden. De toetsing gebeurde overigens met een databank die niet altijd even goed up to date is en waar niet alleen veroordelingen maar ook meldingen in staan. Is het aan de politie om zo’n bijkomende straf –met name een toegangsverbod- op te leggen?”, aldus Gabriëls. Het Kamerlid stelde zich ook ernstige vragen bij het feit dat de bezoekers niet geïnformeerd werden over de reden van hun weigering. “En daar bovenop is er geen beroepsprocedure voorzien voor zij die vinden dat ze onterecht worden uitgesloten.”

 

Los van deze praktische bezwaren, stelde Gabriëls ook een fundamentelere vraag: “Zijn deze massale screenings wel wenselijk? We kunnen dit op Tomorrowland doen omdat elk ticket gekoppeld is aan een naam. Maar wat met een open event als de Gentse feesten? Of de kerstmarkten? Bovendien nemen evenementen al vele veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld het plaatsen van metaaldetectoren aan de ingang. Is deze algemene screening nog proportioneel? Hoe ver willen we hier in gaan?” Ze riep op tot een debat over dit evenwicht tussen vrijheid en veiligheid.

 

Staatssecretaris en partijgenoot De Backer trad haar bij. “Het Comité P en de Privacycommissie voeren momenteel een onderzoek. Het is duidelijk dat er wat schort aan zowel de communicatie als de procedure. Zo moet een beroep altijd mogelijk zijn. We moeten ook oppassen voor willekeur en steeds waken over de checks & balances. We moeten maatregelen verkiezen die de veiligheid effectief verhogen en de rechtsstaat respecteren.” Minister Jambon gaf toe dat de communicatie naar de bezoekers beter kan.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder