Sla navigatie over

Gabriëls: “Terroristen strenger straffen”

Wie lid is van een terroristische groepering moet zwaarder gestraft kunnen worden. Dat heeft Open Vld-Kamerlid Katja Gabriëls gezegd in de Kamer naar aanleiding van de uitspraken van de Belgische federale procureur Frédéric Van Leeuw. 

De federale procureur had recent kritiek op de lage straffen die worden opgelegd aan terroristen. De federale procureur gaat ervan uit dat deze zaken altijd voor de correctionele rechtbank moeten komen. Hij veronderstelt een automatische toekenning van verzachtende omstandigheden (de zgn. “correctionalisering”) waardoor de straffen die kunnen uitgesproken worden minder zwaar zijn. Maar volgens Katja Gabriëls is er een andere manier.

Gabriëls: “Lid zijn van een terroristische groep of terroristische feiten plegen zijn zaken die een zware impact hebben op de maatschappij. Daarom moet het ook mogelijk zijn de daders te berechten voor het Hof van Assisen, waardoor zij een strengere straf riskeren. Zo worden daders echt gestraft voor de terroristische feiten die ze plegen. Ook vandaag kan dat al, als er niet automatisch verzachtende omstandigheden worden toegekend.”

Gabriëls is tevreden dat Minister Geens in zijn antwoord verwees naar het nieuwe Strafwetboek, waarin er strengere straffen staan op het lid zijn van een terroristische groepering.

Gabriëls: “Het proces van de aanslagen van 22 maart zal binnenkort van start gaan. We moeten ervoor zorgen dat het nieuw Strafwetboek daarvoor goedgekeurd is in het parlement. Terroristen hebben er bewust voor gekozen om onze maatschappij de rug toe te keren. Die moeten we strenger kunnen straffen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder