Sla navigatie over

Gabriëls: “Tijdelijke grenscontroles in West-Vlaanderen moeten vorming illegalenkampen vermijden”

De grenzenproblematiek bereikt deze week ook ons land, nu dat de illegale kampen in Noord-Frankrijk zullen worden ontruimd en de asielzoekers zich noordwaarts kunnen verplaatsen.

                   

Katja Gabriëls stelde tijdens het vragenuurtje dat we niet in een kramp mogen schieten en onze grenzen mogen sluiten. “Schengen is ons bijzonder dierbaar. Het afsluiten van de grenzen van alle lidstaten zou een fiasco zijn voor de Europese economie, met een kostenplaatje van 100 miljard euro per jaar! Daarom dat we op Europees niveau volop moeten inzetten op het afdwingen van de buitengrenzen, de hotspots en het verdelingsmechanisme.”

 

Het liberale Kamerlid erkent wel dat ons land wordt geconfronteerd met een specifiek probleem aan de zuidgrens in West-Vlaanderen. De asielzoekers die zich nu in Noord-Frankrijk in de kampen bevinden, dreigen de grens over te steken. “Zij willen geen asiel aanvragen in Frankrijk. Maar ze willen dat ook niet doen in ons land.

Hun ultieme eindbestemming is het Verenigd Koninkrijk”, aldus Gabriëls. “We moéten vermijden dat er zich ook hier illegalenkampen vormen. Versterkte, gerichte en tijdelijke grenscontroles in West-Vlaanderen, aan onze zuidgrens, om deze mensen te ondervangen lijken dus geoorloofd.”

 

Ze benadrukte wel dat deze grenscontroles tijdelijk moeten zijn. Daarnaast moeten asielzoekers die dat wensen ook effectief asiel kunnen aanvragen in ons land. De economische hinder moet tot het minimum worden beperkt. Tot slot vroeg Gabriëls aan de premier hoe de verhoogde politie-inzet praktisch zal worden gebolwerkt. Agenten worden immers van heinde en verre opgeroepen om de controles uit te voeren, wat niet altijd evident is voor de agenten in kwestie en de dienstverlening in hun zones.

 

Premier Michel verzekerde dat de verscherpte grenscontroles tijdelijk zijn en conform het Schengenverdrag. Hij staat in nauw overleg met zijn Franse collega om de situatie op de voet te volgen en op te treden om de vorming van nieuwe illegale kampen te vermijden.

 

Gabriëls drong er tot slot op aan om de tijdelijke maatregelen die nu getroffen worden, spoedig te evalueren in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder