Sla navigatie over

Gatz creëert Mediahub in Brussel

De Mediahub moet inspelen op de al prominente aanwezigheid in het hoofdstedelijk gewest van zowel traditionele mediabedrijven als jonge ondernemingen die zich toeleggen op nieuwe media. Brussel en de Vlaamse Rand zijn immers goed voor bijna de helft van de totale waarde die de Belgische mediasector jaarlijks genereert. Brussel heeft op dit terrein een grote voorsprong op steden als Antwerpen (10%) en Mechelen (5%).

De mediasector zorgt daarmee met meer dan 16.000 jobs (2,7% van de actieve bevolking in Brussel) voor heel wat werkgelegenheid in Brussel. De Brusselse sector kende bovendien de afgelopen jaren een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,5%, een hoger groeicijfer dan het gemiddelde in de Belgische en de Brusselse economie. De netto toegevoegde waarde van de mediasector (nieuwsmedia, radio- en tv-omroepen, audiovisuele producenten, nieuws- en fotoagentschappen, pre-media en spelers uit de reclame- en marketingwereld) in Brussel en de Vlaamse Rand bedroeg 1,67 miljard euro in 2016. 

 Sven Gatz: “Met de Mediahub Brussels willen we bedrijven die actief zijn in de media, mediatech en ICT-sector de kans bieden om beter om te gaan met de verschillende uitdagingen van ons snel veranderend en internationaler wordend medialandschap. Mediahub Brussels wordt een platform dat de initiatieven op vlak van media en innovatie groepeert om kennis en ervaringen uit te wisselen, internationale opportuniteiten te grijpen en start ups te ondersteunen. Het zal ook onderwijs en onderzoek stimuleren via de inrichting van een postgraduaat media economics en via doctoraatsstudies.” Minister Gatz maakt 500.000 euro vrij voor de Brusselse Mediahub.
 
Het onderzoekscentrum SMIT (Center for Studies on Media Innovation and Technology) van de VUB zorgt voor de coördinatie van het platform. Olivier Braet van SMIT: ”de Mediahub heeft vier taken: kennisuitwisseling stimuleren overheen de sectorale grenzen, starters en groeiers de weg wijzen naar mogelijke investeerders, de toekomstige mediaprofessionelen opleiden, en internationale samenwerkingen op poten zetten.”
De financiering vanuit de Vlaamse regering is een opstartfinanciering die gespreid over drie jaar afneemt. Deze financiering ondersteunt de cross-sectorale, cross-disciplinaire en internationale samenwerking, terwijl het creëren van nieuwe opleidingen en investeren in onderzoek voor rekening van de VUB is. “De VUB zal een nieuwe graduaatsopleiding in Media Economie lanceren in het eerste jaar. Daarnaast investeert de VUB €900.000 eigen middelen in doctoraatsonderzoek rond media economie en mediabeleid”, zegt Braet. Na drie jaar moet de Mediahub Brussels met eigen riemen kunnen roeien. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder