Sla navigatie over

Gatz erkent eerste 35 lokale radio’s

Zoals bekend werkt minister Gatz aan een hervorming van het radiolandschap. Daarmee wil hij de landelijke commerciële radio’s (Q Music, Joe FM en Nostalgie) voorbereiden op een omschakeling naar DAB+. 

De minister werkt ook aan de opstart van een nieuw soort radiozenders (commerciële netwerkradio’s). Er komen 4 netwerkradio’s bij met een voornamelijk stedelijke dekking. 

Daarnaast wil de minister met het nieuwe frequentieplan de vele lokale radio’s in Vlaanderen leefbaarder maken. Hij wil de lokale zenders versterken en het aanbod verruimen door frequentiepakketten te bundelen. De lokale radio van 2018 zal daardoor een groter maar toch nog altijd een lokaal afgebakend publiek bereiken. Dit grotere bereik maakt de lokale radio’s economisch beter leefbaar, omdat ze bijvoorbeeld uit een groter gebied reclame-inkomsten kunnen werven en een groter publiek kunnen aanspreken.

De erkenning van de landelijke commerciële radio’s werd eerder al verlengd met 4 jaar. Voor erkenningen van de nieuwe netwerkradio’s en de lokale radiozenders werd een oproep gelanceerd. Die oproep werd op 14 juni jl. afgesloten. Er kwamen 236 aanvragen binnen, waarvan 222 voor lokale radio’s en 14 voor netwerkradio’s. Eén aanvraag bleek niet ontvankelijk. 

De minister besliste vandaag de eerste 35 lokale radio’s te erkennen. Sven Gatz: “Het gaat om de lokale radio-omroepen die als enige kandidaat waren voor een welbepaald frequentiepakket. Zij kunnen nu hun dossier voor de VRM klaarmaken en indienen om zo een zendvergunning te bekomen. Vanaf 1 januari 2018 kunnen radio’s met een zendvergunning de ether in.” 

De minister heeft in totaal 120 dagen (met verlenging van deze termijn tijdens de schorsingsperiode tussen 17 juli en 18 augustus 2017) de tijd om ook over de andere erkenningen een beslissing te nemen. Hij verwacht naar het jaareinde toe alle dossiers afgerond te hebben.

De 35 erkende lokale radio’s die een erkenning krijgen staan hieronder gerangschikt per frequentiepakket. 

Meer info vindt u hier.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder