Sla navigatie over

Gatz investeert 427.165 euro extra in jeugdhuizen

Minister Sven Gatz: “Jeugdhuizen zijn open en breed toegankelijke ontmoetingsplekken voor jongeren. Ze bereiken wekelijks duizenden jongeren en vrijwilligers. Daardoor kunnen ze bijdragen om diverse doelstellingen van het Vlaamse jeugdbeleid te realiseren. Op sociaal, cultureel en educatief vlak, maar ook op het vlak van integratie spelen ze een rol in het beleid voor tieners en jongvolwassenen. Het zijn plaatsen waar impulsen gegeven worden rond diversiteit, jeugdcultuur, aandacht voor kwetsbare groepen, zin voor creativiteit en ondernemen.”

Via de subsidies voor bovenlokale projecten kunnen jeugdhuizen beroep doen op een personeelssubsidie van maximaal 40.000 euro en een werkingssubsidie van maximaal 5.000 euro om naast hun bestaande werking een bovenlokaal project uit te voeren rond artistieke expressie of ondernemerschap.

Projecten succesvol

De jeugdhuizen en jeugdhuisfederatie Formaat zijn uiteraard enthousiast over de stijging van het budget. “Dankzij de extra middelen gaat er niet enkel meer geld naar een aantal van de bestaande projecten. In 2017 kunnen er ook nieuwe projecten starten in jeugdhuizen,” zegt Tom Willox, directeur van Formaat. “De projecten die sinds 2014 bestaan werpen duidelijk hun vruchten af: jeugdhuizen met een project bereiken nieuwe jongeren en er ontstonden ook meer partnerschappen tussen jeugdhuizen en culturele centra, scholen en andere organisaties.”

Jongerencentrum Bouckenborgh in Antwerpen ziet de middelen voor hun artistiek project ‘Vers Geweld’ verdubbelen voor 2017. “Dankzij de extra middelen van Vlaanderen kunnen we het bereik van ons jongerencentrum op verschillende fronten verhogen”, stelt Yannick Moyson, projectmedewerker. “We zien een duidelijke stijging in bezoekers en deelnemers, dankzij de financiële en mentale ruimte die Vlaanderen ons schenkt om een inhoudelijk traject op te zetten.”

Nieuwkomers

Ook jeugdhuizen Minus One (Gent), Comma (Brugge) en OHK (Oostende) kregen goed nieuws. Zij kunnen in 2017 hun eerste project uitvoeren. Minus One ontvangt als nieuwkomer meteen subsidies voor 2 projecten, eentje rond ondernemerschap en eentje rond artistieke expressie. Coördinator Naomi Ryckewaert

Minus One in Gent ontvangt als nieuwkomer zowel middelen voor een ondernemerschaps- als een artistiek project. Coördinator Naomi Ryckewaert reageert verheugd op de beslissing. “Voor beide projecten krijgen we middelen om een halftijdse werknemer aan te werven. Voor ons is dit bijna een verdubbeling van onze middelen. Beide projecten hebben, naast Gentse jongeren, een bijzondere aandacht voor jongeren in de Rabotwijk. Als opstartende werking is dit een kans om Minus One op de kaart te zetten. De projecten zullen zorgen voor een nieuwe dynamiek in de wijk en vormen een enorme meerwaarde voor de Gentse jeugd.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder