Sla navigatie over

Gatz koopt extra tenten bij

Sven Gatz blijft daarmee trouw aan zijn voornemen om tijdens deze regeerperiode niet te besparen op tenten. De nieuwe investering in seniortenten komt bovenop de investeringen van de voorgaande jaren. Ze houdt het aantal tenten niet alleen op peil, er komen zelfs meer tenten bij (zie tabel).

Daarnaast zullen de tenten van de Provinciale Uitleendienst Vlaams-Brabant, in het kader van het stopzetten van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies, worden toegevoegd aan de catalogus. Zo breidt de stock uit met 85 patrouille- en 15 seniortenten. De overname staat nog voor de start van het zomerseizoen 2017 gepland. De jeugdverenigingen zullen voor het lenen van tenten zoals voorheen ook nog terecht kunnen bij Defensie. Ze worden ook aangemoedigd om elkaar onderling bij te staan indien zich nog tekorten aan tenten voor een kamp zouden voordoen.

De evolutie van de behoefte aan tenten en de voorraad blijft door de Uitleendienst gemonitord, zodat bijkomende investeringen tijdig kunnen gebeuren als de vraag aan tenten tijdens de kampperiode verder toeneemt. De procedure voor de uitlening werd eerder al gedigitaliseerd, waardoor jeugdverenigingen makkelijker tenten kunnen aanvragen en de beschikbaarheid permanent kan worden geëvalueerd.

Op vraag van de jeugdsector koos Gatz ervoor om niet verder te investeren in patrouilletenten maar in seniortenten. Die tenten kunnen immers ook voor andere doeleinden dienen dan als slaaptent: materiaaltent, speeltent, eettent, etc.

Momenteel beschikt de Uitleendienst over 1.912 seniortenten en 3.252 patrouilletenten. Deze aantallen kunnen op elk moment fluctueren omdat na de uitleenpiek van de zomerkampen alle tenten een controle krijgen op slijtage en indien nodig worden hersteld of afgeschreven.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder