Sla navigatie over

Gatz slaat nieuwe bruggen tussen cultuur en andere sectoren

Aanvullende financiering stimuleren in de cultuursector is een stokpaardje van Cultuurminister Sven Gatz. Eind 2016 werd de tax shelter voor de film uitgebreid naar de podiumkunsten, waardoor het fiscaal aantrekkelijk werd om te investeren in theater, opera, musical, dans en muziek. Tevens maakte Gatz van het Kunstenloket een breed Cultuurloket, waarbij de expertise van het Kunstenloket beschikbaar is voor de volledige cultuursector. Binnenkort wordt een financiële partner aangeduid die kredieten zal aanbieden op maat van het culturele veld.

Bij de innovatieve partnerprojecten zorgen de niet-culturele partners met een eigen inbreng voor aanvullende financiering in het project. Op die manier boort minister Gatz een nieuwe bron van inkomsten voor de cultuursector aan. Een tot de verbeelding sprekend project uit de eerste oproep was bijvoorbeeld de ontwikkeling van een Regenprinter, waarvoor het theatergezelschap “Het nieuwstedelijk” samenwerkte met het e-Media Research Lab van de KU Leuven. De digitaal aangestuurde regenmachine reageert in een fractie van een seconde op theatertekst. De printer ging samen met de voorstelling “Gesprek met de Regen” in première eind vorige maand in Genk (zie http://www.nieuwstedelijk.be/nieuws/2018-01-02-gatz-steunt-partnerproject-regenprinter).

De subsidie voor een partnerproject zet bovendien de culturele spelers aan om buiten hun comfortzone te treden. “Samenwerken binnen en buiten de cultuursector biedt veel potentieel”, stelt minister Gatz. “De creativiteit en experimenteerdrift in de cultuursector slaat vaak ook gensters in de vernieuwing van andere maatschappelijke terreinen, van een traditioneel industrieel bedrijf tot een voetbalclub.”

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector, zoals onderwijs, wetenschap, sport, gezondheidszorg, jeugd, technologie, onderzoek, sociale sector, milieu en ecologie, etc.

De projectsubsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en minimaal 7.000 euro per project. Het betrokken project mag geen dubbele subsidiëring genieten. De eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimaal 25% van de totale kosten. Projectvoorstellen moeten uiterlijk woensdag 12 september 2018 worden ingediend.

Het departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert op dinsdag 19 juni een inspiratienamiddag over deze projectregeling in PAKT (Antwerpen). De projectregeling wordt toegelicht en organisaties uit de eerste oproep delen hun ervaringen. Ook organisaties (zowel culturele als niet-culturele) die een partnerproject willen starten en op zoek zijn naar partners zijn van harte welkom op de gratis inspiratiedag. Inschrijven kan via deze link.

Meer informatie.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder