Sla navigatie over

Gatz verhoogt diversiteit in sociaal-cultureel landschap

Deze inhaalbeweging voor de etnisch-culturele verenigingen, zeg maar “het multiculturele middenveld”, vormt eigenlijk een voorafname op het nieuwe ontwerpdecreet sociaal-cultureel werk dat twee weken geleden definitief door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Dit nieuwe ontwerp speelt in op het gewijzigde verenigingsleven in Vlaanderen, dat de veranderingen weerspiegelt in de manier waarop mensen vandaag hun vrije tijd en engagement beleven.

Sven Gatz: “Maar Vlaanderen en Brussel zijn de voorbije decennia ook veelkleuriger geworden. Die toegenomen diversiteit rechtvaardigt de vraag van de etnisch-culturele verenigingen in het sociaal-cultureel werk om aanspraak te maken op een grotere armslag. Aangezien het financieringssysteem van het nieuwe decreet pas vanaf 2021 in voege treedt, heb ik beslist om nu al een financiële inhaalbeweging in te plannen voor de etnisch-culturele verenigingen. Zij krijgen er daardoor op twee jaar tijd al € 800.000 bij. Deze vraag wordt ook gesteund door de brede sector.”

Die stijging van de middelen voor de etnisch-culturele verenigingen verloopt via hun federaties. In het decreet sociaal-cultureel werk worden tien etnisch-culturele federaties erkend, met name: vzw AIF+ (Actieve Interculturele Federatie+); FAAB (Federation of Anglophone Africans in Belgium); FENIKS (een fusie van Acli-Vlaanderen, een christelijke associatie van werknemers van Italiaanse oorsprong, en Federatie Wereldvrouwen); FMDO (Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties); FMV (Federatie van Marokkaanse Verenigingen); IC (Internationaal Comité); TUB (Turkse Unie van België); UTV (Unie van Turkse Verenigingen); VOEM (Vereniging voor de Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims); FZO-VL (Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen).

De eerste etnisch-culturele federaties kregen in 2010 een erkenning als “verenigingen van migranten”. Ze hadden tot 2013 een apart statuut. Vanaf dat jaar zijn ze erkend volgens dezelfde voorwaarden als de andere sociaal-culturele verenigingen. Hun subsidie-enveloppe wordt bepaald op basis van het aantal afdelingen dat ze tellen.

Sven Gatz: “Zoals de Vlaamse landelijke organisaties een cruciale rol speelden in de emancipatie van de aangesloten volwassenen, spelen de verenigingen van mensen van andere etnisch-culturele origine diezelfde rol voor hun achterban. De stijging van het aantal inwoners van diverse etnisch-culturele achtergrond in de totale bevolking van de voorbije jaren, verhoogde de druk op hun verenigingsleven enorm. Ze werken vandaag op de grens van het haalbare, terwijl van hen net een sleutelrol wordt verwacht in het integratiedebat. Daarom vond ik het nodig deze verenigingen nu al een blijk van waardering te geven voor hun groei en voor de rol die ze opnemen om mensen van diverse origine in onze samenleving te integreren.”

In 2017 krijgt elke federatie 40.000 euro bij. Vanaf 2018 komt er nog een bedrag per federatie bij. Vanaf 2018 is de verdeling over de federaties afhankelijk van de groei van het aantal afdelingen tussen 2008 en 2015.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder