Sla navigatie over

Gatz wapent regionale tv’s voor de toekomst

Het mediadecreet geeft de regionale televisieomroepen  de opdracht om voor een welomschreven regio televisieprogramma’s uit te zenden die de inwoners informeren over wat er reilt en zeilt en die de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio bevorderen. Ze moeten hun middelen halen uit reclame en sponsoring en zich onafhankelijk en pluralistisch opstellen. 

De vorige regering stelde al vast dat de leefbaarheid van sommige van deze omroepen onder druk staat, vooral zij die nog niet samenwerken met een exploitatiemaatschappij, in de regel een groter mediabedrijf. Daarom werden samenwerkingsovereenkomsten in het leven geroepen tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse regionale tv’s. Via die overeenkomsten engageren ze zich om doelstellingen te realiseren, bijvoorbeeld wat betreft bereik, waardering en betrokkenheid en financiële performantie. In ruil ontvangen ze daarvoor een jaarlijkse subsidie van 185.000 euro per jaar. 

Bovendien legde een decretaal uitgevaardigde bereikvergoeding aan tv-distributeurs Proximus en Telenet op om ook een bijdrage te leveren van 6 miljoen euro om de financiële nood van de regionale televisies te helpen lenigen. 

Een nieuw onderzoek dit jaar naar de financiële leefbaarheid van de televisieomroepen, was niet erg hoopgevend. De daling van de advertentie-inkomsten, vooral uit sponsoring en productplacement, blijft aanhouden. De studie leverde wel tal van aanbevelingen op die minister Gatz met de regionale omroeporganisaties, de exploitatiemaatschappijen (Roularta, Mediahuis), reclameregie RTVM, VRT en mediaregulator VRM heeft besproken. 

VZW’s blijven bestaan

De conclusies van deze gesprekken heeft de minister van Media in de goedgekeurde conceptnota gebundeld. Deze conceptnota maakt abstractie van de Vlaams Brusselse Media (Bruzz), waaronder de vroegere regionale omroep TV Brussel valt. De conclusies van de conceptnota zullen nu verder in beleidsbeslissingen uitgewerkt worden. Op het vlak van organisatie verandert er weinig aan de regionale tv’s van de toekomst. Ze blijven aan hun regio gebonden, onafhankelijk en pluralistisch. Hun betoelaging en de bereikvergoeding blijven nagenoeg onveranderd, net als de normen en voorwaarden die hen werden opgelegd. Er komt geen wijziging van de zendgebieden, al kunnen de vzw’s achter regionale televisieomroepen wel fusioneren. 

Samenwerking en digitale omslag

Minister Gatz maant alle omroepen wel sterk aan om samen te werken, zich te verbinden met een exploitatiemaatschappij, zich sterker crossmediaal te profileren en meer in te zetten op digitale kanalen. Door samen te werken met een mediagroep die op verschillende platforms (televisie, radio, geschreven pers, online) actief is, kunnen schaalvoordelen worden geboekt en kunnen de afzonderlijke media makkelijker samenwerken, een breder publiek aanboren en elkaar versterken. In het mediadecreet komt wel een bepaling die de participatie van één of meer regionale omroepen in een exploitatiemaatschappij beperkt tot maximaal één kwart plus één van de aandelen in plaats van de helft. 

Nieuw meetinstrument voor kijkcijfers

De minister zal ook verder met de omroepen en RTVM onderhandelen om tot een meetinstrument te komen om het kwantitatief en kwalitatief bereik van de omroepen te meten, ook crossmediaal, waar alle omroepen hun medewerking verlenen.

Samenwerking met de VRT

Er zal verder worden nagegaan in hoeverre de omroepen meer toegang kunnen hebben tot de overheidscommunicatie. Ook de samenwerking met de VRT zal worden aangemoedigd. De openbare omroep kreeg met de lopende beheersovereenkomst immers ook de opdracht om mee te waken over het Vlaams media-ecosysteem. Tussen redacties kan bijvoorbeeld samengewerkt worden op het terrein van de nieuwsgaring en het uitwisselen van beeldmateriaal, innovatie, knowhow, technologie, marktonderzoek en opleidingen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder